Αίτηση συμμετοχής στα μαθήματα για την εκμάθηση του κώδικα Morse (CW)

Η δήλωση συμμετοχής έχει λήξει στις 13/3/2022.