Αίτηση Συμμετοχής στη διαδικτυακή Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ρ.