Όπως ανακοίνωσε ο Murray, WA4DAN η Sable Island CY0C DXpedition ακυρώνεται λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid-19.

Ο Murray που είναι και ο υπεύθυνος της Sable Island CY0C DXpedition, ενημερώθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Sable Island ότι η αποστολή μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.

Η Ομάδα συμφώνησε με την συγκεκριμένη πρόταση και η αποστολή θα πραγματοποιηθεί τελικά τον Οκτώβριο του 2022.