AM40RCH : Spain

19, Σεπ 2022
AM40RCH : Spain

AM40RCH : Spain

Μέλη του Radio Club del Valles θα είναι ενεργά από Cerdanyola del Valles, Barcelona, Spain, με το special call AM40RCH.

Το AM40RCH θα είναι στον αέρα από 19 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022, για τον εορτασμό των 40 ετών του Radio Club del Valles.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via EA3RCH, bureau.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org