Αποφάσεις Δ.Σ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 2020

Τακτική Συνεδρίαση αρ. 17, 28/12/2020
 • Εγκρίθηκαν τα πρακτικά προηγουμένων συνεδριάσεων και αποφασίστηκε να υπογραφούν, όταν θα είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών Δ.Σ. στα Εντευκτήρια.
 • Έγινε ο οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1- 22/12/2020 και της οικονομικής εξόρμησης.
 • Αποφασίστηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1 – 22/6/2020 καθώς και ο απολογισμός από 14/9/2020 με τα τελικά οικονομικά στοιχεία μετά τη λήψη πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Ρ. να σταλούν στα τρία πρώην μέλη Δ.Σ. και να κληθεί ο πρώην Ταμίας να καλύψει τη διαφορά που έχει προκύψει.
 • Αποφασίστηκε, το θέμα της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών μέσα στον Ιανουάριο να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. μέχρι τις 10/1/2021. Επίσης, να σταλεί σχετική ενημερωτική ανακοίνωση προς τα μέλη.
 • Αποφασίστηκε να μεταβούν ο Πρόεδρος και το μέλος Δ.Σ. SV1HER στις εγκαταστάσεις μας στον Υμηττό και να προχωρήσουν σε έλεγχο και αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
 • Έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία της νέας ιστοσελίδας και του νέου mail server.
 • Αποφασίστηκε να αναβληθεί η μεταφορά του XLX 737 για τον Ιανουάριο λόγω φόρτου εργασίας του Εφόρου Ψηφιακής Επιτροπής.
 • Έγινε ενημέρωση για την πορεία έγκρισης του αιτήματός μας για μεταφορά δύο ραδιοφάρων στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Πεντέλη.
 • Αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος για την εγκατάσταση και μορφή λειτουργίας του DR1-X για την επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.
 • Εγκρίθηκε το κείμενο απάντησης προς την IARU σχετικά με θέματα V/U/SHF.
 • Η συζήτηση για την πρόταση του Εφόρου V/U/SHF για το αντικείμενο των εργασιών του Εφόρου αναβλήθηκε για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε να παραχωρηθεί δωρεάν στον LZ1JZ η διαφημιστική του καταχώρηση στο SV NEA για το έτος 2020 λόγω της μακράς και πολύπλευρης υποστήριξής του στην Ε.Ε.Ρ. και της προσφοράς του για εκτύπωση 2.000 καρτών QSL ανά ειδικό διακριτικό για τα SX2500S SX40ARES.
 • Έγινε ενημέρωση για την οικειοθελή αποχώρηση της καθαρίστριας.
 • Εγκρίθηκε κονδύλι μέχρι ποσού € 150 για την αγορά ασπρόμαυρου εκτυπωτή για τις ανάγκες της γραμματείας σε αντικατάσταση του παλαιού που βγήκε εκτός λειτουργίας
 • Έγινε αποδοχή από το Δ.Σ. των παρακάτω δωρεών:
  1. Του SV8YM – δωρεάν επιμέλεια του τεύχους αρ. 184
  2. Του SV1… – κάλυψη κόστους αγοράς θέματος professional για τη νέα ιστοσελίδα και φιλοξενίας της ιστοσελίδας για 1 χρόνο
  3. Του SV3… – δωρεά έξι μπαταριών χωρητικότητας 60-70 και 100Α. Οι 5 έχουν ήδη μπει σε επαναλήπτες, μεταξύ των οποίων R1, RU5 & Link R6, και έχει παραμείνει μία των 100Α για τις ανάγκες των ΟΕΑ.
  4. Του SV1… – προσφορά 1 ανοικτού διπόλου VHF (κατασκευής του) για την Πάρνηθα για το APRS και για να αντικαταστήσει την προσωρινή δανεική SE50 από την ΟΕΑ.
  5. Του SV1… – δωρεά 4 κάμερες, τρεις μεταχειρισμένες και 1 καινούργια με τροφοδοτικό και balun. Επίσης δωρεάν επισκευή του καταγραφικού.
  6. Του SV1… – δωρεά 2 κεραιών SE200 για εγκατάσταση σε επαναλήπτες.
Έκτακτη Συνεδρίαση αρ. 16, 9/12/2020
 1. Ενεκρίθη η συμφωνία του Προέδρου με τον SV….. ως εκπρόσωπο της εταιρείας DR ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την άμεση καταβολή τοις μετρητοίς ποσού € 1.500 προς εξόφληση της παλαιάς οφειλής του.
 2. Αποφασίστηκε να γίνει η μεταφορά της ιστοσελίδας και του mail server από την εταιρεία Lighthouse στο νέο domain raag.gr και έγινε αποδεκτή η δωρεά του Προέδρου ποσού για δύο νέα domain, raag.gr και raag.org.gr.
 3. Αποφασίστηκε η άμεση καταγγελία της σύμβασης με την Lighthouse με ισχύ από 1/1/2021.
 4. Έγινε ενημέρωση για την ικανοποίηση του αιτήματος της Ε.Ε.Ρ. προς την ΑΑΔΕ για απαλλαγή της Ε.Ε.Ρ. από καταβολή ΕΝΦΙΑ. Τα ποσά που είχαν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια, περίπου € 8.000, θα επιστραφούν στην Ε.Ε.Ρ.
 5. Εγκρίθηκε το αίτημα του Συλλόγου Ρ/Ε Χίου για εγκατάσταση και λειτουργία link με το R5 Πηλίου και ανανεώθηκε η έγκριση για τη λειτουργία link με το R1.
 6. Έγινε ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων για την ανανέωση των αδειών των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Ρ. από τον SV1…
 7. Έγινε ενημέρωση για την έκδοση διπλωμάτων για τα ΕΔΚ SX2500S και SX40ARES μέσω ειδικής βάσης δεδομένων, που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον SV2RCK.
 8. Εξουσιοδοτήθηκε ο SV2FWV να διερευνήσει το θέμα διαφήμισης της οικονομικής εξόρμησης στο Facebook.
 9. Καθορίστηκε η τακτική συνεδρίαση του Δεκεμβρίου για την Τετάρτη 23/12/2020, που θα γίνει διαδικτυακά μέσω Messenger.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 15, 25/11/2020
 1. Έγινε οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 18/11/2020 και της οικονομικής εξόρμησης μέχρι σήμερα. Αποφασίστηκε να διερευνηθεί η πιθανότητα διαφήμισης στο Facebook.
 2. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να επικοινωνήσει με τον SV….. ως εκπρόσωπο της εταιρείας DR ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την άμεση καταβολή τοις μετρητοίς ποσού € 1.500 προς εξόφληση της παλαιάς οφειλής του.
 3. Αποφασίστηκε η μεταφορά της ιστοσελίδας και του mail server σε νέο server.
 4. Αποφασίστηκε να γίνει υπενθύμιση προς την ΕΚΕΑν για τα στοιχεία που της έχουν ζητηθεί και δεν έχουν δοθεί ακόμα στο Δ.Σ.
 5. Έγινε ενημέρωση για την ενεργοποίηση του ρ/ε σταθμού στο ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ κατά τον σεισμό της Σάμου.
 6. Έγινε ενημέρωση για την πορεία του ΕΔΚ SX40ARES, που έχουν αναλάβει να τρέξουν μέλη των Ο.Ε.Α.
 7. Έγινε ενημέρωση για το αίτημα χορηγίας προς τον Δήμο Σαλαμίνας και το Διεθνές Ίδρυμα ΣΑΛΑΜΙΣ για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης και αποστολής των καρτών QSL για το ΕΔΚ SX2500S.
 8. Έγινε ενημέρωση για το αίτημα προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ΕΔΚ για όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες για το 2021.
 9. Έγινε ενημέρωση για την εντολή προς τον λογιστή για αναστολή της σύμβασης εργασίας της καθαρίστριας, επειδή τα εντευκτήρια θα είναι κλειστά λόγω των περιορισμών μετακίνησης.
 10. Αποφασίστηκε να προτείνει η Ε.Ε.Ρ. στην ARRL τον SV1RK για τη θέση του ARRL card checker.
 11. Έγινε αποδεκτή η δωρεά του Προέδρου 6 μπαταριών 12V-7A για τις ανάγκες του συλλόγου.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 14, 12/10/2020
 1. Ενεκρίθησαν τα πρακτικά της συνεδρίασης από 14/9/2020 και υπεγράφησαν.
 2. Έγινε οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 12/10/2020 και αποφασίστηκε να γίνει έκτακτη οικονομική εξόρμηση για την ενίσχυση των σκοπών της Ε.Ε.Ρ.
 3. Αποφασίστηκε να γίνει αίτημα στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης για την εγκατάσταση 2 ραδιοφάρων.
 4. Έγινε ενημέρωση για τον τεχνικό έλεγχο του Κ3.
 5. Όλα τα τεχνικά κλπ. στοιχεία των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Ρ. σε όλη την Ελλάδα εστάλησαν στον SV1ΒΚΕ. ο οποίος ανέλαβε να ετοιμάσει σταδιακά τις αιτήσεις ανανέωσης των αδειών. Το παράβολο για κάθε αίτηση ανανέωσης ανέρχεται σε € 30.
 6. Έγινε ενημέρωση για τις αιτίες δυσλειτουργίας στη σύνδεση του XLX737 με τον ΒΜ2021 και για την αποκατάσταση της λειτουργίας.
 7. Έγινε ενημέρωση για τον τεχνικό έλεγχο του επαναλήπτη DR1-X από τον SV1ΒΚΕ Η απόφαση για την τελική τοποθεσία εγκατάστασής του θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.
 8. Αποφασίστηκε να ετοιμασθούν επιστολές προς Δημόσιες Υπηρεσίες σχετικά με τις Ο.Ε.Α. σε συνεργασία με την ΕΚΕΑν.
 9. Αποφασίστηκε να διευκρινιστεί με την ΓΓΠΠ το θέμα του τρόπου διατήρησης της Ε.Ε.Ρ. στο Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων και να γίνει αίτημα για επίσκεψη στο νέο κτίριο της ΓΓΠΠ, για τη μετεγκατάσταση του επικοινωνιακού κέντρου της Ε.Ε.Ρ.
 10. Αποφασίστηκε να τακτοποιηθεί το τμήμα του shack, που χρησιμοποιούν οι Ο.Ε.Α. για τις ασκήσεις κλπ., και να γίνει έλεγχος των κεραιών.
 11. Για την άσκηση, που είχε προβλεφθεί να γίνει τον Νοέμβριο σε συνεργασία με ρ/ε συλλόγους απ’ όλη την Ελλάδα, αποφασίστηκε να αναμένουμε την εξέλιξη της κατάστασης με τον Covid-19.
 12. Αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση με την ΕΚΕΑν για τη διευκρίνιση του τρόπου λειτουργίας της.
 13. Έγινε ενημέρωση για την καταγγελία προς την IARU σχετικά με παρεμβολές από νέους δορυφόρους σε ρ/ε συχνότητες.
 14. Ο SV1QVE ορίστηκε Έφορος Επιτροπής V/U/SHF.
 15. Σε σχέση με την ενεργοποίηση του ΕΔΚ SX2500S τον Δεκέμβριο 2020 αποφασίστηκε να γίνει αίτημα προς τον Δήμο Σαλαμίνας για παραχώρηση χώρου για ένα Σαββατοκύριακο και για οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης και αποστολής καρτών QSL.
 16. Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έκδοση ΕΔΚ για τον εορτασμό μέσα στο 2021 των 200 χρόνων από το 1821. Επίσης αποφασίστηκε να γίνει αίτημα και προς την Οργανωτική Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για οικονομική ενίσχυση για την εκτύπωση και αποστολή των καρτών QSL. Αποφασίστηκε περαιτέρω να γίνει αίτημα προς το Πολεμικό Μουσείο για την ενεργοποίηση μελών της Ε.Ε.Ρ. από εκεί μέσα στον Μάρτιο.
 17. Έγινε ενημέρωση για τη διοργάνωση από τον SV2GWY εκδηλώσεων για το 1821. Σε αντίθεση με την ενημέρωση που δίνει ο SV2GWY για τη διακίνηση των καρτών QSL από την Ε.Ε.Ρ., δεν έχει υποβληθεί κανένα σχετικό αίτημα.
 18. Αποφασίστηκε να μη γίνει γενική πρόσκληση προς τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. για συμμετοχή σε εκδηλώσεις στα πλαίσια του JOTA/JOTI λόγω των υγειονομικών περιορισμών. Περαιτέρω αποφασίστηκε να αναλάβει η Ε.Ε.Ρ. να ετοιμάσει και φέτος τα αναμνηστικά βραβεία για τα Προσκοπικά Συστήματα που θα συμμετάσχουν και να τα στείλει στο ΣΕΠ για διανομή.
 19. Αποφασίστηκε να ενημερωθεί ο Έφορος Εκπαίδευσης για το ότι οι έπαινοι για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις περιόδου 2020Α έχουν ετοιμαστεί και ότι θα πρέπει να αναλάβει να τους διανείμει.
 20. Αποφασίστηκε να αναζητηθεί μια λύση για την αντικατάσταση της πινακίδας των εντευκτηρίων μέχρι του ποσού € 350.
 21. Αποφασίστηκε να προχωρήσει η εργασία από τον SV2FWV για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας, με στόχο να μεταφερθεί η ιστοσελίδα και ο mail server στη Virtual Machine της ΕΔΥΤΕ.
 22. Έγινε ενημέρωση σχετικά με τη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της IARU (11-16/10/2020), στην οποία συμμετέχει ως παρατηρητής ο IARU Liaison Officer. Η Κυπριακή Εθνική Ένωση έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσει την Ε.Ε.Ρ. στις ψηφοφορίες.
 23. Αποφασίστηκε να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. για την κάλυψη της θέσης του ARRL Card Checker. Ο SV2FWV αναλαμβάνει να καταγράψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για να συνταχτεί η ανάλογη ανακοίνωση προς τα μέλη.
 24. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι θα έχει συνάντηση με τον εκπρόσωπο της DR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την καταβολή μετρητών για την εξόφληση της οφειλής.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 13, 14/9/2020
 1. Ενεκρίθησαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων από 19/7/2020 και υπεγράφησαν.
 2. Ενεκρίθη ο οριστικός απολογισμός έως 14/9/2020, ο οποίος καταρτίστηκε αφού αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στον λογαριασμό της Ε.Ε.Ρ. στη Eurobank μετά τη νομιμοποίηση του νέου Δ.Σ. από το Νομικό Τμήμα της Τράπεζας. Το Δ.Σ. αποφάσισε να αποσταλεί ο διορθωμένος Απολογισμός Χρήσης στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
 3. Αποφασίστηκε να προταθεί συμβιβαστική λύση για την οφειλή από την DR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
 4. Αποφασίστηκε να γίνει απαντητική επιστολή προς το ΓΕΕΘΑ σχετικά με το αίτημά μας για εκχώρηση του υπολοίπου φάσματος στις ρ/ε περιοχές 1.850 – 2 ΜΗΖ και 70.250-70.350.
 5. Αποφασίστηκε να γίνει επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις και τις παρεμβολές που μπορεί να προκύψουν από εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
 6. Αποφασίστηκε να καταρτιστεί κατάλογος με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων στο Πήλιο και τον Χορτιάτη. Ο SV2GQN αποφασίστηκε να παραμείνει υπεύθυνος για τη σύνδεση internet και την κάλυψη των τεχνικών αναγκών για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του D-STAR στις δύο Μονάδες.
 7. Αποφασίστηκε να δοθεί στον SV1IW προσωρινή πρόσβαση στον XLX737, για να ελέγξει τη σύνδεσή του με τον BM2021.
 8. Αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή του τακτικού μέλους SV1BKE για τη σταδιακή ανανέωση όλων των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Ρ., που οι άδειές τους λήγουν το 2021.
 9. Ο SV8YM ορίστηκε νέος IARU Liaison Officer, ο οποίος θα συμμετάσχει στη Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της IARU ως παρατηρητής (observer).
 10. O SV1HER ορίστηκε υπεύθυνος για τον συντονισμό και την οργάνωση της Τεχνικής Επιτροπής
 11. Ο SV1JSO ορίστηκε Έφορος Ψηφιακής Επιτροπής.
 12. O SV1HER ορίστηκε Έφορος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
 13. Αποφασίστηκε η αγορά νέας κεραίας για το APRS στην Πάρνηθα, σε αντικατάσταση αυτής που καταστράφηκε λόγω καιρού, η οποία να αντέχει στις καιρικές συνθήκες της θέσης.
 14. Αποφασίστηκε να καταρτιστεί κατάλογος με όλους τους κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές εγκαταστάσεις.
 15. Έγινε δεκτή η δωρεά του SV1GE ενός κατόπτρου με τη βάση του, για να δρομολογηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού για τον δορυφόρο QΟ-100.
 16. Έγινε δεκτή η δωρεά του SV2FWV ενός Controller D-STAR.
 17. Εγκρίθηκε η εκτύπωση 20 βιβλίων για Υποψηφίους.
 18. Εγκρίθηκε η ανανέωση του domain name www.eer.gr για ένα έτος.
Έκτακτη Συνεδρίαση αρ, 12, 19/7/2020
 1. α) Ενεκρίθησαν τα πρακτικά των τακτικών συνεδριάσεων από 6/5/2020 και 22/6/2020 και υπεγράφησαν.

β) Οι αποφάσεις Δ.Σ. θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα (περιοχή μελών) επιγραμματικά.

γ) Για τη δημοσίευση άρθρων με ρ/ε δραστηριότητες στο περιοδικό θα πρέπει ο γράφων να παίρνει τη συναίνεση όσων αναφέρονται μέσα και όσων δημοσιεύονται φωτογραφίες.

 1. Μετά τον οικονομικό απολογισμό 1/1 – 15/7/2020 το Δ.Σ. αποφάσισε να γίνεται πολύ προσεκτική διαχείριση των χρημάτων και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανελαστική δαπάνη.
 2. Θα ερωτηθεί ο νομικός σύμβουλος της Ε.Ε.Ρ. SV2HPH για θέματα που άπτονται στην εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με την είσπραξη των οφειλομένων από την εταιρεία DR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
 3. Τα εντευκτήρια θα παραμείνουν κλειστά λόγω θερινών διακοπών στις 5, 12 και 19/8/2020.
 4. Α) Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις νέων μελών για επιτροπές.

Β) Τεχνική Επιτροπή:

 • Ο Πρόεδρος θα ζητήσει από το μέλος SV1YU να αναλάβει ως Έφορος.
 • Για την επισκευή του DR1X, η οποία μπορεί να γίνει μόνο στο εξωτερικό, η Γ.Γ. θα επικοινωνήσει με την εταιρεία WIMO για διευκρίνιση του κόστους διάγνωσης της βλάβης. Το κόστος μεταφοράς του μηχανήματος προς και από τη Γερμανία δεν θα επιβαρύνει την Ε.Ε.Ρ. με τη βοήθεια του SV1JCZ.
 • Ο SV1HER θα επικοινωνήσει με τον SV1EDZ.για να αναλάβει το μερίδιο της κατανάλωσης που του αναλογεί για την εγκατάστασή του στα Δολιανά σύμφωνα με τα δεδομένα του μετρητή του.
 • Η Γ.Γ. θα κοινοποιήσει στο Δ.Σ. την κατάσταση με τους αδειοδοτημένους επαναλήπτες από το 2011, για ενημέρωση και ως βάση για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τη σημερινή πραγματικότητα και με στόχο την ανανέωση των αδειών που λήγουν το 2021.
 • Δεν θα παραχωρηθεί εξοπλισμός επαναλήπτη σε ομάδα ραδιοερασιτεχνών, γιατί δεν είναι νόμιμος σύλλογος.
 • Δεν υπάρχει νεώτερο για τη μετακίνηση του ΣΚΕΠ της ΓΓΠΠ στις νέες εγκαταστάσεις της.

Γ) Ψηφιακή Επιτροπή

 • Δεν ελήφθη απόφαση για την επιλογή Εφόρου.
 • Έγινε ενημέρωση για τις βλάβες.

Δ) Γίνεται δεκτή η παραίτηση του IARU Liaison Manager.

Ε) Ο Π/Δ ELECRAFT K3 θα είναι διαθέσιμος για συμμετοχή σε contest από το shack της Ε.Ε.Ρ.

Ζ) ΕΚΕΑν

 • Θα ζητηθεί από την ΕΚΕΑν αξιολόγηση του αιτήματος της εθελοντικής ομάδας ΕΔΟΚ για συμμετοχή σε άσκηση στην Εύβοια.
 • Δεν θα χρησιμοποιούνται και δεν θα είναι ορατές συσκευές φωτεινών και ηχητικών σημάτων στα αυτοκίνητα μελών Ο.Ε.Α. κατά την εκάστοτε δράση, εκτός εάν η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία μας το ζητήσει.
 • Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ο.Ε.Α. θα διορθωθεί ή/και θα συμπληρωθεί.
Έκτακτη Συνεδρίαση αρ, 11, 19/7/2020

Το Δ.Σ. παρέχει εξουσιοδότηση στον Προέδρο σχετικά με την πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Ρ. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τακτική Συνεδρίαση αρ, 10, 19/7/2020

 1. Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα των Αρχαιρεσιών για την εκλογή του SV1GE ως νέου Προέδρου.
 2. Το 3ο αναπληρωματικό μέλος SV1GRB από τις αρχαιρεσίες της 24/11/2019 καλείται να καταλάβει την κενωθείσα θέση στο Δ.Σ., ο οποίος όμως δηλώνει ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω φόρτου εργασίας.
 3. Το Δ.Σ. συστήνεται εκ νέου σε Σώμα. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γεν. Γραμματέα να εκπροσωπούν την Ε.Ε.Ρ. στην Τράπεζα.
Τακτική Συνεδρίαση αρ, 10, 19/7/2020
 1. Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα των Αρχαιρεσιών για την εκλογή του SV1GE ως νέου Προέδρου.
 2. Το 3ο αναπληρωματικό μέλος SV1GRB από τις αρχαιρεσίες της 24/11/2019 καλείται να καταλάβει την κενωθείσα θέση στο Δ.Σ., ο οποίος όμως δηλώνει ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω φόρτου εργασίας.
 3. Το Δ.Σ. συστήνεται εκ νέου σε Σώμα. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γεν. Γραμματέα να εκπροσωπούν την Ε.Ε.Ρ. στην Τράπεζα.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 9, 22/6/2020
 1. Αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν τα πρακτικά από 11/6/2020 και 17/6/2020.
 2. Ανακηρύσσεται ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετ’ Αρχαιρεσιών.
 3. Ο Ταμίας SV1BDO με e-mail δηλώνει ότι παραιτείται από μέλος Δ.Σ. και μέλος της Ε.Ε.Ρ. Το Δ.Σ. κάνει αποδεκτή την παραίτηση και αποφασίζει να καλέσει την Εξελεγκτική Επιτροπή να πραγματοποιήσει έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης από 1/1 έως 22/6/2020.
 4. Καλείται το 2ο αναπληρωματικό μέλος SV1QVW από τις αρχαιρεσίες της 24/11/2019 να συμμετάσχει ως νέο μέλος Δ.Σ., ο οποίος αποδέχεται.
 5. Το νέο Δ.Σ. συστήνεται σε σώμα με νέο Ταμία τον SV1QVW.
 6. Παρουσιάζεται προσωρινός οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 31/5/2020 λόγω έλλειψης στοιχείων για υπόλοιπα από Eurobank, Paypal, VIVA και μετρητά.
 7. Αποφασίζεται ότι δεν μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία για το εάν το Δ.Σ. θα εγκρίνει το αίτημα ελέγχου του Α’ 3μήνου 2020, που ζήτησε η Εξελεγκτική Επιτροπή με επιστολές της προς το προηγούμενο Δ.Σ., αφού η Ε.Ε. είναι θεσμικό όργανο απευθείας εκλεγμένο από την Γενική Συνέλευση των Μελών και δεν χρειάζεται την έγκριση του Δ.Σ. για να κάνει έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία.
 8. Καθορίζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες για τα μέλη Δ.Σ.:
  1. Ιστοσελίδα: SV2FWV
  2. Facebook: SV2FWV, SV1HER
  3. Mailchimp: Να ζητηθεί η παράδοση της database από SV1BDO
 9. Ο SV2FWV εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με την δικηγόρο σχετικά με την εξέλιξη του θέματος δικαστικής εντολής πληρωμής προς την DR Electronics Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 10. Επιτροπές

Α) Γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των Εφόρων της Τεχνικής Επιτροπής SV1BKE και της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων SV1TN που υπέβαλαν με e-mail τους.

Β) Τεχνική Επιτροπή

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τις βλάβες σε διάφορες εγκαταστάσεις. Αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.

Γ) Ψηφιακή επιτροπή

– Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τις βλάβες σε ψηφιακές εγκαταστάσεις.

– Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον SV1IW προσωρινή επανενεργοποίηση της ζεύξης του D-STAR στον Υμηττό μέχρι την μετεγκατάσταση στα εντευκτήρια και να δοθούν οι προδιαγραφές των υλικών για την μετεγκατάσταση.

– Αποφασίζεται η μετεγκατάσταση του XLX reflector σε virtual machine στο ΕΔΥΤΕ και η επικοινωνία του SV1HER με το μέλος της ΨΕΠ SV1JSO για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δ) ΕΚΕΑν

– Εγκρίνονται δράσεις των Ο.Ε.Α. για τους μήνες Ιούνιο – Δεκέμβριο 2020.

– Εγκρίνεται το αίτημα της ΕΚΕΑν για τη χρήση σταθμού SZ1SV για τη Μηνιαία Διασυλλογική Άσκηση

– Αποφασίζεται πραγματοποίηση συνάντησης με Station Manager και Έφορο ΕΚΕΑν για την οριοθέτηση της χρήσης και του εξοπλισμού του shack ανάλογα με την περίπτωση

– Η ΕΚΕΑν θα παρέχει στο Δ.Σ. διευκρινίσεις για το αίτημα της ΕΔΟΚ για συμμετοχή σε 3ήμερη πανελλήνια άσκηση.

Ε) Τις δουλειές ευθύνης Επιτροπών, που δεν έχουν συστηθεί λόγω ανυπαρξίας αιτήσεων από μέλη, αποφασίζεται να τις κάνουν τα μέλη Δ.Σ. μέχρι να βρεθούν μέλη.

ΣΤ) Επιτροπή Διαγωνισμών & Βραβείων

– Στα αποτελέσματα Field Day / VHF Contest 2019, που απέστειλε με e-mail το παραιτηθέν μέλος Δ.Σ. SV1BDO, θα πρέπει να ελεγχθούν, γιατί είναι ελλειπή. Για το 2020 θα γίνει αλλαγή κανονισμών, για να ενθαρρυνθούν νέοι συνάδελφοι να συμμετάσχουν.

– Θα γίνει επικοινωνία με τον Station Manager SV1ENG και τον Έφορο ΔΙΒ SV1PBX για τη δυνατότητα ενεργοποίησης του shack από τον SV1MF και συμμετοχή στο contest της IARU HF World Championship – 11 και 12/7/2020 με το ειδικό διακριτικό SX0HQ.

 1. Λόγω των υγειονομικών περιορισμών θα αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις για πραγματοποίηση του Hamfest μέχρι το τέλος του χρόνου.
 2. Γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της SV1QXU από βοηθός Ταμία / Γ.Γ.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 8, 17/6/2020
 1. Εγκρίνονται τα πρακτικά από 11/6/2020, που μετά την παραίτηση του Γεν. Γραμματέα SV1OCA στις 15/6/2020 συντάχτηκαν από την SV1KP, η οποία ανέλαβε προσωρινά χρέη Γεν. Γραμματέα λόγω εμπειρίας.
 2. Γίνονται αποδεκτές οι παραιτήσεις του Προέδρου Δ.Σ. SV1AER (από Πρόεδρος Δ.Σ. και μέλος της Ε.Ε.Ρ.) και του Γεν. Γραμματέα SV1OCA (από Μέλος Δ.Σ.).
 3. Καλείται το 1ο αναπληρωματικό μέλος από τις αρχαιρεσίες της 24/11/2019 SV1JCZ να συμμετάσχει ως νέο μέλος Δ.Σ., ο οποίος αποδέχεται.
 4. Το Δ.Σ. συστήνεται εκ νέου σε σώμα.
 5. Το Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού. Εγκρίνεται το κείμενο της πρόσκλησης και ποσό μέχρι € 150 για τη δημοσίευσή της σε 2 ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων η 21/6/2020, μεσάνυχτα. Αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί στις 22/6/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. για την ανακήρυξη των υποψηφίων, την ανακοίνωσή τους και την αποστολή των ψηφοδελτίων στα μέλη της επαρχία.
 6. Εξουσιοδοτείται ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος SV1GE να παραλάβει τα ψηφοδέλτια των μελών της επαρχίας από το Post Restante του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 7, 11/6/2020

Επειδή ο Γεν. Γραμματέας SV1OCA δεν είχε προλάβει να ετοιμάσει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης από 6/5/2020, ακυρώνεται η συνεδρίαση, αφού σύμφωνα με το Καταστατικό πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προηγείται η έγκριση και η υπογραφή των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης Δ.Σ.

Τακτική Συνεδρίαση αρ. 6, 6/5/2020 (διαδικτυακή)
 1. Έγινε ανάγνωση και επικύρωση των αποφάσεων που πάρθηκαν με e-mail λόγω του κορωνοϊού, για να καταγραφούν στα πρακτικά.
  1. Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ. εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη
  2. Αναβολή κοπής πίτας
  3. Αναστολή λειτουργίας εντευκτηρίων
  4. Σύσταση επιτροπών ΨΕΠ, ΔΙΒ, ΔΔΣ και Station Manager και IARU Liaison
  5. Αναστολή σύμβασης εργασίας καθαρίστριας
  6. Ορισμός υπευθύνου πληροφορικής της Ε.Ε.Ρ. (IT Manager)
 2. Έγινε ενημέρωση για τα οικονομικά με χρήση συγκεντρωτικής κατάστασης εσόδων / εξόδων. Μετά από επικοινωνία με τον λογιστή της Ε.Ε.Ρ. ο Ταμίας λαμβάνει την εντολή να διορθώσει την καταγραφή των εξόδων σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Για τις καρφίτσες πέτου, που παραγγέλθηκαν χωρίς απόφαση / έγκριση του Δ.Σ., αποφασίζεται να επιστραφούν στον προμηθευτή, να κοπεί πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό των € 300 και, αφού φτιάχτηκαν, εγκρίνεται η παραγωγή τους και η έκδοση νέου τιμολογίου. Ο Ταμίας λαμβάνει την εντολή, σε επόμενες συνεδριάσεις Δ.Σ. να παρουσιάζει τον απολογισμό χρήσης και όχι μόνο συγκεντρωτική κατάσταση.
 3. Συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο της IARU.
 4. Ο SY1CEA ορίσθηκε ως Έφορος της Επιτροπής Διακίνησης Καρτών.
 5. Αποφασίστηκε το τεύχος 181 του περιοδικού SV NEA να είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας.
 6. Αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ε.Ε.Ρ. στο IARU HF Contest με ΕΔΚ SX0HQ. Εάν απαγορευτεί η ομαδική συμμετοχή μελών της Ε.Ε.Ρ. λόγω του κορωνοϊού, αποφασίστηκε να συμμετάσχει ως Single Operator o SV2DSJ, για να λάβει τη βαθμολογία ενόψει των αγώνων World Radiosport Team Championship. Εγκρίνεται το ποσό € 30 για την έκδοση παραβόλου για το ΕΔΚ.
 7. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να ετοιμάσει επιστολή προς το Υπουργείο για την έκδοση prefix J4 για όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες για το 3μηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, για την επέτειο των 2500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η επιστολή θα σταλεί στα μέλη Δ.Σ. για επεξεργασία.
 8. Αποφασίστηκε να γίνουν ενέργειες προς τον Δήμο Περιστερίου και τον Δήμο Αγίου Δημητρίου για την πιθανή διοργάνωση μονοήμερου Hamfest.
 9. Έγινε αποδεκτή η δωρεά της οικογένειας του εκλιπόντος SV1KV και αποφασίστηκε, μέρος της (το στρατιωτικό υλικό) να δωρηθεί στο Μουσείο Διαβιβάσεων.
 10. Ο Πρόεδρος ανέλαβε να κανονίσει με τον Υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης SV1DPJ να γίνει συζήτηση σχετικά με την ιστοσελίδα και την ενδεχόμενη αναβάθμισή της και για το θέμα της ανάρτησης του δωρεάν τεύχους του περιοδικού στην ιστοσελίδα.
 11. Μετά από αίτημα του μέλους SV2FWV να συζητηθούν τα θέματα που ήταν στην ημερήσια διάταξη στη συνεδρίαση που ακυρώθηκε, ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν σε δόσεις.
 12. Ο SV1HER υπενθύμισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα με την ΓΓΠΠ και τη συμπλήρωση εγγράφου για την παραμονή στο μητρώο. Ο Πρόεδρος ανέλαβε να ετοιμάσει τις προτάσεις για το έγγραφο.
Έκτακτη Συνεδρίαση αρ. 5, 28/2/2020

Το Δ.Σ. παρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο σχετικά με την πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Ρ. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Έκτακτη Συνεδρίαση αρ. 4, 8/2/2020
 1. Έγινε ενημέρωση από την ΕΚΕΑν για τις δράσεις του 2020.
  1. Αποφασίστηκε, η αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου να είναι κοινόχρηστη για όλες τις Επιτροπές, που θα ειδοποιούν πότε θα τη χρειαστούν.
  2. Μετά από κάθε δράση θα ενημερώνεται ο Έφορος Τ.Ε. για τυχόν βλάβες.
  3. Ο Πρόεδρος ανέλαβε να ετοιμάσει επιστολή προς την ΓΓΠΠ για την ένδυση των Ο.Ε.Α. και προς την Περιφέρεια για τα οφειλόμενα € 8.500.
  4. Αποφασίστηκε έρευνα σκοπιμότητας για την εκπαίδευση ραδιοερασιτεχνών από την ΕΚΕΑν.
 2. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιούνται τα ηχητικά και οπτικά σήματα σύμφωνα με τον κανονισμό.
 3. Μέλη των Ο.Ε.Α. μπορούν να είναι και μη μέλη, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 3, 6/2/2020
 1. Έγινε ανάγνωση των πρακτικών από 2/1/2020, έγιναν διορθώσεις και τα πρακτικά θα υποβληθούν προς υπογραφή στην επόμενη συνεδρίαση.
 2. Αποφασίστηκε οι συνεδριάσεις των Δ.Σ. να γίνονται παρουσία ταμιακά ενήμερων μελών της Ε.Ε.Ρ.
 3. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε σχετικά με τις εισπράξεις ανά μήνα από το 2015. Ο Ταμίας θα αναλάβει την αποστολή e-mail προς τους οφείλοντες συνδρομές.
 4. Αποφασίζεται έγκριση έρευνας σκοπιμότητας για εύρεση χώρου για κοπή πίτας. Εγκρίνονται τα έξοδα μέχρι € 400 για την εκδήλωση της πίτας, μέχρι € 250 για έκδοση βραβείων και € 300 για εκδήλωση για τις Ο.Ε.Α.
 5. Αποφασίζεται ότι την ευθύνη για την αποδοχή της βοήθειας του μέλους SV1QXU ως βοηθού στη Γραμματεία και το Ταμείο την έχουν ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας. Το μέλος θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα των μελών, που θα διαχειριστεί.
 6. Αποφασίζεται να προταθεί στον SV8YM να γίνει Έφορος σύνταξης του περιοδικού.
 7. Για τον προγραμματισμό του Hamfest αποφασίζεται να γίνουν ενέργειες αναζήτησης χώρου περίπου 800μ2, για ενοίκιο μέχρι € 1.500 για 2 ημέρες και ημερομηνίες μέσα στα χρονικά διαστήματα Μαΐου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020.
 8. Έγινε ενημέρωση με ανάγνωση e-mail του Εφόρου Τ.Ε. SV1TN για το R7 στην Πεντέλη και για τις ζημιές μετά την τελευταία κακοκαιρία.
 9. Διάφορα:
  1. Έγινε ενημέρωση για την παράγραφο 2Γ του Άρθρου 1 του κανονισμού Λειτουργίας ΣΥΛΗΑ.
  2. Έγινε ενημέρωση για το έγγραφο της IARU σχετικά με πληροφόρηση για το φάσμα.
  3. Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παράτυπη τακτική στις εκδόσεις και ανανεώσεις αδειών στην Περιφέρεια Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 10. Εγκρίθηκε δαπάνη μέχρι € 50 ανά πυροσβεστήρα για τον έλεγχο και την αναγόμωσή τους.
 11. Εγκρίθηκε δαπάνη μέχρι € 300 για αναλώσιμα υλικά για το 1ο 6μηνο.
 12. Εγκρίθηκε δαπάνη μέχρι € 300 για φωτοτύπηση βιβλίων.
 13. Δόθηκε εντολή στον Ταμία για έρευνα σκοπιμότητας σχετικά με έξοδα και υπηρεσίες που μπορούν να βελτιωθούν.
 14. Αποφασίστηκε να ερωτηθεί εγγράφως ο SV1TN σχετικά με συμβάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.
 15. Ορίστηκαν οι Έφοροι και τα μέλη για τις Επιτροπές Τ.Ε., ΕΚΕΑν, Εκπαίδευσης Μελών & Εκδόσεων, Διαγωνισμών και Βραβείων. Δεν ορίστηκαν Έφοροι για τις Επιτροπές Ψηφιακών Επικοινωνιών, Διακίνησης Καρτών Επικοινωνίας, Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων, Ασφάλισης Μελών, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
 16. Αποφασίστηκε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. με θέμα την ΕΚΕΑν στις 8/2/2020.
Έκτακτη Συνεδρίαση αρ. 2, 8/1/2020
 1. Αποφασίστηκε η μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων Δ.Σ. για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών. Η ηχογράφηση θα καταστρέφεται μετά την καταγραφή των πρακτικών.
 2. Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός 2020 προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών. Αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί έρευνα σκοπιμότητας για την έκδοση ταυτοτήτων.
 3. Εγκρίνονται οι προτάσεις για τα άρθρα που έχουν σχέση με την Ε.Ε.Ρ. και τους ραδιοερασιτέχνες στη διαβούλευση του νέου σχεδίου νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Π.Σ. και άλλες διατάξεις.
 4. Γίνεται ενημέρωση για τη συμμετοχή των Ο.ΕΑ. στην άσκηση ΠΟΤΑΜΙΔΕΣ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 1, 2/1/2020
 1. Το νέο Δ.Σ. συστήνεται σε σώμα.
 2. Γίνεται παράδοση από το απερχόμενο Δ.Σ. των βιβλίων, που προβλέπεται να τηρούνται, παραλαβή περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση – παράδοση για τα θέματα:
  1. Ενημέρωση για το ποιοι έχουν κλειδιά εντευκτηρίων.
  2. Παράδοση κλειδοθήκης με κλειδιά εγκαταστάσεων
  3. Για Master κωδικό και κωδικό συναγερμού αρμόδιος ο ηλεκτρολόγος μονάδας Παραδίδονται οι οδηγίες και οι κωδικοί λειτουργίας του site και της σελίδας του FB.
  4. Παραδίδονται κωδικοί server, mail box.
  5. Πρέπει να γίνει έγκριση σκοπιμότητας για πιστοποίηση GDPR.
  6. Υπάρχει 1 κάμερα, ο master κωδικός για το σύστημα CCTV
  7. Το τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ετοιμάζεται και θα σταλεί προς έλεγχο στον Πρόεδρο.
  8. Παράδοση στον Ταμία μετρητών, υπολοίπων Eurobank, Paypal, VIVA.
  9. Παράδοση στον Ταμία βιβλίων εσόδων, εξόδων, παραστατικών ταμείου, η Debit Card του λογαριασμού του VIVA και δύο POS, το ένα χαλασμένο.
  10. Παραδόθηκαν εκκρεμότητες του απερχόμενου Δ.Σ. και δύο επιστολές της IARU για την πρόθεση συμμετοχής στην επόμενη Γ.Σ. και για το ερωτηματολόγιο.
 3. Παραδόθηκε φάκελος με τα μνημόνια συνεργασίας. Οι αρμόδιοι επικοινωνίας στις υπηρεσίες αναγράφονται στην αλληλογραφία.
 4. Θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και το FB η σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. και η πρόσκληση στα μέλη για στελέχωση των επιτροπών.
 5. Θα ζητηθεί από τους προηγούμενους Εφόρους και μέλη Επιτροπών να παραμείνουν προσωρινά μέχρι να οριστούν νέοι Έφοροι και μέλη.
 6. Αποφασίζεται να υποβληθεί στην Τ.Γ.Σ. του 2021 εισήγηση για τη μη καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής και μετάταξης.
 7. Ορίζεται έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. για τις 8/1/2020 για τον προϋπολογισμό 2020, την πίτα, ορισμό IARU Liason Manager και ορισμό Εφόρων Επιτροπών.