Αποφάσεις Δ.Σ. έτους 2024

Αποφάσεις Δ.Σ. έτους 2024

Τακτική Συνεδρίαση αρ. 01, 2/1/2024

Τακτική Συνεδρίαση αρ. 01, 2/1/2024

 • Συστάθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26/11/2023.
 • Εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας να εκπροσωπούν την Ε.Ε.Ρ. για τις συναλλαγές με την Τράπεζα Eurobank.
 • Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. να χειρίζεται εκ μέρους της Ε.Ε.Ρ. τα θέματα σε σχέση με διενέργεια συναλλαγών μέσω του InternetBanking).
 • Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. να χειρίζεται εκ μέρους της Ε.Ε.Ρ. για τις συναλλαγές με τη VIVAPAYMENTS.
Τακτική Συνεδρίαση αρ. 02, 13/1/2024

Τακτική Συνεδρίαση αρ. 02, 13/1/2024

 • Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης 30/12/2023 και 2/1/2024
 • Εγκρίθηκε ο Διοικητικός απολογισμός 2023 προς υποβολή στη Τακτική Γενική Συνέλευση.
 • Εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός 2023 προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
 • Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2024 προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση
 • Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις δύο Μελών για την μετάταξή τους σε Τακτικά Μέλη προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
 • Εγκρίθηκε Εξουσιοδότηση μελών ΕΕΡ για την παραλαβή αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ
 • Εγκρίθηκε η διαγραφή μελών λόγω οφειλών για τα έτη 2017 – 2020
 • Εγκρίθηκαν διάφορα έξοδα για την Τεχνική επιτροπή – QSL bureau – και την εκτύπωση καρτών για το SZ65RAAG -SX25GTC
 • Αποφασίστηκε η ημερομηνία εκδήλωσης για την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα και εγκρίθηκαν τα έξοδα της εκδήλωσης.