Χρόνος διεξαγωγής

To ARI International DX Contest 2021 διεξάγεται από Σάββατο 1 Μαϊου 2021 12:00z – Έως Κυριακή 2 Μαϊου 2021 11:59z.

Διοργανωτής

ARI

Modes

CW, SSB, RTTY