Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών 2023

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού σε Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στις 19 Νοεμβρίου 2023,  ημέρα Κυριακή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. επί της οδού Παύλου Μελά 42, Περιστέρι με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10:00 μ.μ. και θα λήξει στις 2:00μ.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα Τακτικά Μέλη, θα πρέπει να έχουν ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ οπωσδήποτε ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ, αλλιώς ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ. Σε περίπτωση που η άδεια έχει υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή για ανανέωση, θα πρέπει το μέλος να έχει μαζί αντίγραφο της αίτησης. Επιπλέον, τα μέλη θα πρέπει να είναι ΤΑΜΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ, δηλαδή να έχει καταβληθεί και η συνδρομή του 2023.

 Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι την Παρασκευή 20/10/2023. (Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί ιδιοχείρως στα Εντευκτήρια ή ψηφιακά  ή να σταλεί με e-mail στο raag-hq@r………

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 25/10/2023 από τα μέσα ενημέρωσης της Ένωσης (Πίνακας Ανακοινώσεων στα Εντευκτήρια, ιστοσελίδα).