Borneo - IOTA OC-088 Activation

Borneo – IOTA OC-088 Activation

Οι Donny, YB0DX και Dave, YC5YC θα εκπέμψουν από Borneo IOTA OC-088, με τα διακριτικά κλήσης YB0DX/7 και YC5YC/7.

Τα YB0DX/7 και YC5YC/7 θα είναι στον αέρα από 23 έως 24 Ιανουαρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF σε modes SSB, Digi.

QSL via EA7FTR.