C56XA - Gambia

C56XA – Gambia

Ο Alan G3XAQ θα εκπέμψει ξανά από Gambia με το διακριτικό κλήσης C56XA.

Το C56XA θα είναι στον αέρα από 24 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2021.

Οι εκπομπές θα γίνουν στις HF μπάντες.

Το C56XA θα συμμετάσχει και στο CQ WW DX CW Contest.

QSL via G3SWH, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org