C5YK : Gambia

C5YK : Gambia

Ο Andre, ON7YK θα είναι ενεργός από Bijilo, Gambia, με το call C5YK.

Το C5YK θα είναι στον αέρα μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 20 έως 10m σε modes CW, SSB, Digi.

QSL via ON7YK direct, LOTW, eQSL.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org