Μέλη

Παρουσίαση υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες στις 17/11/2019 ή, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, στις 24/11/2019,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείναμε στους υποψηφίους των επερχομένων αρχαιρεσιών τη δυνατότητα να παρουσιάσουν κάποια στοιχεία τους σχετικά με

Συνάντηση Ε.Ε.Ρ. με Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 αντιπροσωπεία της Ε.Ε.Ρ. πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών