Μία ενδιαφέρουσα στατιστική μελέτη από το ClubLog που παρουσιάζει την τάση χρήσης των ραδιοερασιτεχνικών modes τα τελευταία 15 χρόνια.
Η απόδοση των στατιστικών πραγματοποιήθηκε από την υπάρχουσα βάση δεδομένων του ClubLog.
Αυτή η βάση δεδομένων αποτελείται από περισσότερα από 84.000 logs των χρηστών του και σε περισσότερα από 731 εκατομμύρια qso’ s.

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: