Δέκα μέλη του Northern Corridor Radio Group πρόκειται να επισκεφτούν τα Cocos Keeling Islands (OC-003, WW Loc. NH87jt) από 16 έως 23 Μαρτίου 2021 με το διακριτικό κλήσης VK9CE και θα εκπέμψουν σε holiday-style από τα 10 έως τα 80Μ σε FT8, CW και SSB και πιθανώς στα 6Μ εφόσον το επιτρέπει η διάδοση.

Χειριστές είναι οι: Steve/VK6SJ, Wayne/VK6EH, Stu/VK6SSB, Gerald/VK6XI, Chris/VK6LOL, Brian/VK6BMA, Tim/VK6EI, Alex/VK6KCC, John/VK6NU, και Brian/VK6MIT.

QSL via EB7DX, ClubLog, LoTW, και eQSL.

Πηγή: Southgate amateur radio news