Ο Antonio, EA5RM ενεργοποιεί για μία ακόμη φορά το διακριτικό CP1XRM από την Βολιβία μέχρι και τις 27 Απριλίου 2021.

Οι εκπομπές θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου του από 160 έως 10 μέτρα σε SSB και DIGI modes.

QSL via EA8RM or LOTW

Πηγή: OPDX