Για τους φίλους του CW το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου διεξάγονται δύο διαγωνισμοι:

UBA DX Contest, CW από 27 Φεβρουαρίου 2021  13:00 UTC έως 28 Φεβρουαρίου 2021  13:00 UTC   Κανονισμοί

High Speed Club CW Contest την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 από 14:00 έως 17:00 utc  Κανονισμοί

Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες