D4DX : Sao Vicente Island

D4DX : Sao Vicente Island

Ο Emir, E77DX θα είναι ενεργός από Sao Vicente Island, Cape Verde, IOTA AF – 086, με το call D4DX.

Το D4DX θα είναι στον αέρα από 22 έως 31 Μαρτίου 2023.

Οι εκπομπές α γίνουν στα HF, με συμμετοχή στο CQ WW WPX SSB Contest, 25 – 26 Μαρτίου 2023.

QSL via E73Y.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org