Διασυλλογική Άσκηση Επικοινωνιών Νο 149

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΕΑ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (Πέμπτη 9/6/2022)

Διασυλλογική Άσκηση Επικοινωνιών

Η άσκηση θα γίνει μόνο σε mode J3E (SSB)
‘Ωρα διεξαγωγής : 21:30 τοπική.
Συχνότητα επικοινωνίας : 5.360 KHz (± 5KHz) – 60m
Συχνότητα επικοινωνίας : 3.650 KHz (± 5KHz)
Εναλλακτική συχνότητα επικοινωνίας : 3.760 KHz (± 5KHz)
Συντονιστής δικτύου : SZ1TT
Χειριστές : SV1EBA, SV1AMY
Τηλ. Επικοινωνίας : SV1EBA – 6945279453, SV1IYA – 6934639730

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ