Διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών των Μελών και προθεσμίες

Πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των Μελών (ΓΣA);

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00)

Πώς θα γίνει η ΓΣΑ;

Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ λόγω των υγειονομικών διατάξεων.

Τι εξοπλισμός χρειάζεται για να συμμετάσχω μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ;

Ένα PC (με μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα), ή ένα tablet (iOS – Android), ή ένα κινητό τηλέφωνο (iOS – Android).

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα σταλεί ανακοίνωση προς τα Μέλη με όλες οι σχετικές οδηγίες για τον απαραίτητο εξοπλισμό και τον τρόπο σύνδεσης με την πλατφόρμα.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην ΓΣA;

Όλα τα Μέλη της Ε.Ε.Ρ. δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στον σύνδεσμο #Αίτηση συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ..#

Μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στην ΓΣA;

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στην ΤΓΣ: 10 Νοεμβρίου 2021 στον σύνδεσμο #Αίτηση συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ..#

Πώς θα επιβεβαιωθεί ότι μπορώ να συμμετάσχω;

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιώσει ποια Μέλη μπορούν να συμμετάσχουν μετά ψήφου στη διαδικτυακή Γ.Σ. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με e-mail.

Μπορώ αντί να συμμετάσχω διαδικτυακά, να έρθω στα Εντευκτήρια για την ΓΣA;

Όχι. Λόγω των υγειονομικών περιορισμών στα Εντευκτήρια θα παρευρίσκονται μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προεδρείο της ΤΓΣ και η Εφορευτική Επιτροπή καθώς και τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. SV1JSO και SV1SDT, που θα βοηθήσουν εθελοντικά στη διαχείριση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην ΓΣA μετά ψήφου;

Μόνο τα Τακτικά Μέλη, τα οποία θα πρέπει να έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους και για το έτος 2021 και να έχουν άδεια σε ισχύ. Και αυτά τα Τακτικά Μέλη θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10/11/2021 στον σύνδεσμο #Αίτηση συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ..#

Δεν ξέρω αν είμαι ταμιακά ενήμερος. Τι να κάνω;

Να στείλεις ένα e-mail στον σύνδεσμο, #Οικονομική Ενημερότητα Μέλους#

Πώς μπορώ να καταβάλω τις οφειλόμενες συνδρομές μου;

Με τους τρόπους που αναφέρονται στον σύνδεσμο # ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ # ή στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. κάθε Τετάρτη 5:00 – 8:30 μ.μ.», αφού είμαστε ανοιχτά τώρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχεις δικαίωμα να συμμετάσχεις στην ΓΣΑ, θα πρέπει να έχεις καταβάλει την οφειλόμενη συνδρομή σου μέχρι τις 10/11/2021.

Μέχρι πότε μπορώ να πληρώσω τις οφειλόμενες συνδρομές μου, για να έχω δικαίωμα να συμμετάσχω στη διαδικτυακή ΓΣA;

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021

Είμαι Τακτικό Μέλος, αλλά η άδειά μου είναι προς ανανέωση στην Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής μου. Πώς μπορώ να συμμετάσχω μετά ψήφου;

Στέλνεις άμεσα στο e-mail raag-hq@raag.org αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης της αδείας σου και δηλώνεις τη συμμετοχή σου μέχρι τις 10/11/2021 στον σύνδεσμο #Αίτηση συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ..#

Πότε υπάρχει απαρτία στην ΓΣA;

Στη Γ.Σ. Αρχαιρεσιών θα μετρήσουμε τις επιστολές με τις ψήφους, για να δούμε αν έχουμε απαρτία σε σχέση με το σύνολο των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου. Συγκεκριμένα:

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι έχει παραλάβει από την Εξελεγκτική Επιτροπή Χ αριθμό ταχυδρομικών φακέλων, που αποτελούν το Ψ ποσοστό επί όλων των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου (δηλαδή όχι μόνο των παρόντων μέσω διαδικτύου).

Και αν μεν το ποσοστό αυτό είναι τουλάχιστον το 1/4 των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου, θεωρούμε ότι η Γ.Σ. έχει απαρτία, οπότε προχωράμε στο άνοιγμα των ταχυδρομικών φακέλων και το ρίξιμο των λευκών φακέλων με τα ψηφοδέλτια στην κάλπη. Αν όχι, η ΓΣΑ αναβάλλεται για την επόμενη Κυριακή 28/11/2021.

Παρόντες μπορούν να είναι και Μέλη ή Τακτικά Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά δεν θα μετρήσουν για την απαρτία

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τι γίνεται;

Η ΓΣΑ αναβάλλεται για την επόμενη Κυριακή 28/11/2021, στην οποία θα υπάρχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό ψηφοδελτίων Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου.

Πώς θα γίνει η εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της ΓΣΑ;

Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει η επιλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και μετά τα μέλη αυτά να προσέλθουν στα Εντευκτήρια εγκαίρως, όσα Τακτικά Μέλη ενδιαφέρονται να αποτελέσουν τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Γ.Σ. ή τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021 με την # Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου ή Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ. #

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό, μεταξύ άλλων, να κάνει την επιλογή του Προεδρείου και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν με e-mail.

Η επιλογή του Προεδρείου και των τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής θα τεθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Ποια είναι τα θέματα της ΓΣA;

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Πώς θα μάθουμε ποιοι είναι υποψήφιοι;

Στις 18/10/2021 θα αναρτηθεί η κατάσταση με όλους τους υποψηφίους.

Πώς θα γίνει η ψηφοφορία για την εκλογή Μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής;

Με επιστολική ψήφο. Το σχετικό ψηφοδέλτιο (χρώματος λευκού) θα σταλεί στις 18/10/2021 σε όλα τα Τακτικά Μέλη μαζί με το ψηφοδέλτιο μετατάξεων και με ακριβείς οδηγίες για την ταχυδρόμησή τους. Συγκεκριμένα:

Στις 18/10/2021 θα αποσταλεί μέσω ΕΛΤΑ σε ΟΛΑ τα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Ρ. σε όλη την Ελλάδα φάκελος, που θα περιέχει:

  • Ψηφοδέλτιο για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες μαζί με κενό ψηφοδέλτιο και φάκελο (λευκού χρώματος)
  • Ψηφοδέλτιο για την ψήφιση των Μελών που έκαναν αίτηση μετάταξης σε Τακτικά Μέλη μαζί με κενό ψηφοδέλτιο και φάκελο (γαλάζιου χρώματος)
  • Προπληρωμένος φάκελος με επικολλημένες τις διευθύνσεις του αποστολέα (δηλαδή του Τακτικού Μέλους) και παραλήπτη (δηλαδή του Προέδρου) για την εύκολη ταχυδρόμηση στην Ε.Ε.Ρ. των δύο ψηφοδελτίων.
  • Συνοδευτική επιστολή με αναλυτικές οδηγίες για τα παραπάνω και με αναφορά των τυχόν εκκρεμοτήτων από οφειλή συνδρομής
Μπορώ να έρθω στα Εντευκτήρια για να ψηφίσω;

Όχι. Η ψήφος είναι μόνο επιστολική, δεν θα μπορεί κανείς να ψηφίσει με άλλο τρόπο, ούτε ερχόμενος στα Εντευκτήρια την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλα τα ψηφοδέλτια των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου θα μπουν στην κάλπη;

Ναι

Μέχρι πότε μπορώ να ταχυδρομήσω το ψηφοδέλτιό μου;

Το συντομότερο δυνατό αφού το λάβεις. Η προθεσμία για την παραλαβή των επιστολών από τον Πρόεδρο από το Ποστ Ρεστάντ του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών, σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι η Παρασκευή 19/11/2021.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2022-2023;

Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της ΤΓΣ από την Εφορευτική Επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι την επομένη της ΓΣA στην Ιστοσελίδα

Συνοπτικά οι προθεσμίες:

Προθεσμία
Για τα Μέλη και τα Τακτικά Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου 
Δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή Γ.Σ.A (αίτηση)10/11/2021
Για τα Τακτικά Μέλη με δικαίωμα ψήφου: 
Καταβολή οφειλομένων συνδρομών (μέχρι και το 2021) (τρόποι πληρωμής)10/11/2021
Αποστολή αντιγράφου ανανεωμένης ρ/ε άδειας στο e-mail raag-hq@raag.org10/11/2021
Δήλωση συμμετοχής μετά ψήφου στη διαδικτυακή Γ.Σ.A (αίτηση)10/11/2021
Δήλωση υποψηφιότητας για Πρόεδρος ή Γραμματέας της Γ.Σ.A (αίτηση)10/11/2021
Δήλωση συμμετοχής στην Εφορευτική Επιτροπή (αίτηση)10/11/2021
Προθεσμία
Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 
Ταχυδρομική αποστολή ψηφοδελτίων προς όλα τα Τακτικά Μέλη18/10/2021
Ανάρτηση της κατάστασης με τους υποψήφιους για τη Γενική Συνέλευση18/10/2021
Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. για την επιβεβαίωση συμμετεχόντων όπως ακολουθεί:12/11/2021
Επιβεβαίωση στους συμμετέχοντες μετά ψήφου12/11/2021
Επιβεβαίωση στο Προεδρείο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής12/11/2021
Παραλαβή ψηφοδελτίων από τον Πρόεδρο Δ.Σ. από το Ποστ Ρεστάντ του Κεντρικού
Ταχυδρομείου Αθηνών.
19/11/2021