Διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή της διαδικτυακής Τακτικής Γ.Σ. των Μελών και προθεσμίες

Πότε θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών (ΤΓΣ);

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 (ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:30)

Πώς θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών (ΤΓΣ);

Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ λόγω των υγειονομικών διατάξεων.

Τι εξοπλισμός χρειάζεται για να συμμετάσχω μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ;

Ένα PC (με μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα), ή ένα tablet (iOS – Android), ή ένα κινητό τηλέφωνο (iOS – Android).

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα σταλεί ανακοίνωση προς τα Μέλη με όλες οι σχετικές οδηγίες για τον απαραίτητο εξοπλισμό και τον τρόπο σύνδεσης με την πλατφόρμα.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην ΤΓΣ;

Όλα τα Μέλη της Ε.Ε.Ρ. δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στον σύνδεσμο #Αίτηση Συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ρ.#

Μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στην ΤΓΣ;

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στην ΤΓΣ: 10 Νοεμβρίου 2021 στον σύνδεσμο #Αίτηση Συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ρ.#

Πώς θα επιβεβαιωθεί ότι μπορώ να συμμετάσχω;

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιώσει ποια Μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή Γ.Σ. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με e-mail.

Μπορώ αντί να συμμετάσχω διαδικτυακά, να έρθω στα Εντευκτήρια για την ΤΓΣ;

Όχι. Λόγω των υγειονομικών περιορισμών στα Εντευκτήρια θα παρευρίσκονται μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προεδρείο της ΤΓΣ και η Εφορευτική Επιτροπή καθώς και τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. SV1JSO και SV1SDT, που θα βοηθήσουν εθελοντικά στη διαχείριση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην ΤΓΣ μετά ψήφου;

Μόνο τα Τακτικά Μέλη, τα οποία θα πρέπει να έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους και για το έτος 2021 και να έχουν άδεια σε ισχύ. Και αυτά τα Τακτικά Μέλη θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10/11/2021 στον σύνδεσμο #Αίτηση Συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ρ.#

Δεν ξέρω αν είμαι ταμιακά ενήμερος. Τι να κάνω;

Να στείλεις ένα e-mail στον σύνδεσμο, #Οικονομική Ενημερότητα Μέλους#

Πώς μπορώ να καταβάλω τις οφειλόμενες συνδρομές μου;

Με τους τρόπους που αναφέρονται στον σύνδεσμο # ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ # ή στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. κάθε Τετάρτη 5:00 – 8:30 μ.μ.», αφού είμαστε ανοιχτά τώρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχεις δικαίωμα να συμμετάσχεις στην ΤΓΣ / στη ΓΣΑ, θα πρέπει να έχεις καταβάλει την οφειλόμενη συνδρομή σου μέχρι τις 10/11/2021.

Μέχρι πότε μπορώ να πληρώσω τις οφειλόμενες συνδρομές μου, για να έχω δικαίωμα να συμμετάσχω στη διαδικτυακή ΤΓΣ;

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021

Είμαι Τακτικό Μέλος, αλλά η άδειά μου είναι προς ανανέωση στην Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής μου. Πώς μπορώ να συμμετάσχω μετά ψήφου;

Στέλνεις άμεσα στο e-mail raag-hq@raag.org αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης της αδείας σου και δηλώνεις τη συμμετοχή σου μέχρι τις 10/11/2021 στον σύνδεσμο #Αίτηση Συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ρ.#

Πότε υπάρχει απαρτία στην ΤΓΣ;

Για να υπάρχει απαρτία στην ΤΓΣ, θα πρέπει τα Τακτικά Μέλη με δικαίωμα ψήφου (δηλαδή ταμιακά ενήμερα και με άδεια σε ισχύ), που συμμετέχουν στη διαδικτυακή ΤΓΣ, δηλαδή σαν να είναι παρόντες στα Εντευκτήρια, να είναι τουλάχιστον το 1/4 από το σύνολο των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου, όπως παραπάνω. Παρόντες μπορούν να είναι και Μέλη ή Τακτικά Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά δεν θα μετρήσουν για την απαρτία.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τι γίνεται;

Η ΤΓΣ αναβάλλεται για την επόμενη Κυριακή 28/11/2021, στην οποία θα υπάρχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου.

Πώς θα γίνει η εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της ΤΓΣ;

Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει η επιλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και μετά τα μέλη αυτά να προσέλθουν στα Εντευκτήρια εγκαίρως, όσα Τακτικά Μέλη ενδιαφέρονται να αποτελέσουν τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Γ.Σ. ή τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021 στον σύνδεσμο # Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου ή Γραμματέα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ. #

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό, μεταξύ άλλων, να κάνει την επιλογή του Προεδρείου και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν με e-mail.

Η επιλογή του Προεδρείου και των τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής θα τεθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.»

Ποια είναι τα θέματα της ΤΓΣ;
 1. Απολογισμός Δ.Σ. – πεπραγμένα έτους 2020
 2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ.
 3. Προϋπολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2021
 4. Αναστολή για το 2022 της καταβολής δικαιώματος εγγραφής
 5. Τροποποίηση κανονισμού QSL Bureau
 6. Διαγραφή οφειλών μελών 2014-2017
 7. Μετάταξη μελών
Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει, όπως πάντα, κατά τη ΤΓΣ;

Όχι. Μέχρι τις 25/10/2021 θα αναρτηθούν στην Περιοχή Μελών της ιστοσελίδας τα παρακάτω, ώστε τα Μέλη να μπορούν να τα μελετήσουν πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

 • Οι Απολογισμοί Έργου 1/1/2020-22/6/2020 και 23/6/2020-31/12/2020
 • Οι Οικονομικοί Απολογισμοί 1/1/2020-22/6/2020 και 1/1/2020-31/12/2020
 • Οι Εκθέσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής 1/1/2020-22/6/2020 και 23/6/2020-31/12/2020
 • Η Εισήγηση για τον προϋπολογισμό του έτους 2021
 • Η Εισήγηση για αναστολή για το έτος 2022 της καταβολής δικαιώματος εγγραφής
 • Η Εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού του QSL Bureau
 • Η Εισήγηση για διαγραφή οφειλών για τα έτη 2014 – 2017

Στην ΤΓΣ δεν θα γίνει πάλι παρουσίαση, αλλά μόνο η συζήτηση και η διευκρίνιση τυχόν αποριών για τα παραπάνω.

Γιατί υπάρχουν δύο Απολογισμοί Έργου, δύο Οικονομικοί Απολογισμοί και δύο Εκθέσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής;

Επειδή στα χρονικά διαστήματα 1/1/2020 έως 22/6/2020 και 23/6/2020 έως 31/12/2020 είχαμε δύο διαφορετικά Διοικητικά Συμβούλια, με διαφορετικά Μέλη και διαφορετικό Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Πώς θα γίνει η ψηφοφορία για τα παραπάνω θέματα;

Η ψηφοφορία θα γίνει προφορικά κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. από τα Τακτικά Μέλη με δικαίωμα ψήφου, σαν να είναι παρόντες στα Εντευκτήρια, αφού προηγηθεί συζήτηση για κάθε θέμα.

Θα ενημερωθούμε και για τα Μέλη που κατέθεσαν αίτηση για τη μετάταξή τους σε Τακτικό Μέλος;

Ναι. Τα ονόματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα, στην Περιοχή Μελών, στις 18/10/2021.

Πώς θα γίνει η ψηφοφορία για την Μετάταξη Μελών σε Τακτικά Μέλη;

Με επιστολική ψήφο. Το σχετικό ψηφοδέλτιο (χρώματος γαλάζιου) θα σταλεί στις 18/10/2021 σε όλα τα Τακτικά Μέλη μαζί με το ψηφοδέλτιο αρχαιρεσιών και με ακριβείς οδηγίες για την ταχυδρόμησή τους. Συγκεκριμένα:

Στις 18/10/2021 θα αποσταλεί μέσω ΕΛΤΑ σε ΟΛΑ τα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Ρ. σε όλη την Ελλάδα φάκελος, που θα περιέχει:

 • Ψηφοδέλτιο για τη ψήφιση των Μελών, που έθεσαν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, μαζί με κενό ψηφοδέλτιο και φάκελο (λευκού χρώματος).
 • Ψηφοδέλτιο για την ψήφιση των Μελών που έκαναν αίτηση μετάταξης σε Τακτικά Μέλη μαζί με κενό ψηφοδέλτιο και φάκελο (γαλάζιου χρώματος)
 • Προπληρωμένος φάκελος με επικολλημένες τις διευθύνσεις του αποστολέα (δηλαδή του Τακτικού Μέλους) και παραλήπτη (δηλαδή του Προέδρου) για την εύκολη ταχυδρόμηση στην Ε.Ε.Ρ. των δύο ψηφοδελτίων.
 • Συνοδευτική επιστολή με αναλυτικές οδηγίες για τα παραπάνω και με αναφορά των τυχόν εκκρεμοτήτων από οφειλή συνδρομής.
Μπορώ να έρθω στα Εντευκτήρια για να ψηφίσω;

Όχι. Η ψήφος είναι μόνο επιστολική, δεν θα μπορεί κανείς να ψηφίσει με άλλο τρόπο, ούτε ερχόμενος στα Εντευκτήρια την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλα τα ψηφοδέλτια των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου θα μπουν στην κάλπη;

Όχι. Μόνο τα ψηφοδέλτια από Τακτικά Μέλη με δικαίωμα ψήφου, που ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ στη Γ.Σ. μέσω διαδικτύου, θα μπουν στην κάλπη. Τα ψηφοδέλτια, που τυχόν έχουν στείλει Τακτικά Μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία Τακτικά Μέλη ΔΕΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ στη Γ.Σ. μέσω διαδικτύου, δεν θα μπουν στην κάλπη, δεν θα ληφθούν υπόψη στην ψηφοφορία και θα καταστραφούν από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά μόνο τα ψηφοδέλτια μετάταξης των μελών και όχι αυτά των αρχαιρεσιών.

Μέχρι πότε μπορώ να ταχυδρομήσω το ψηφοδέλτιό μου;

Το συντομότερο δυνατό αφού το λάβεις. Η προθεσμία για την παραλαβή των επιστολών από τον Πρόεδρο από το Ποστ Ρεστάντ του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών, σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι η Παρασκευή 19/11/2021.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την μετάταξη Μελών σε Τακτικά Μέλη;

Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της ΤΓΣ από την Εφορευτική Επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι την επομένη της ΤΓΣ στην Ιστοσελίδα.

Συνοπτικά οι προθεσμίες:

Προθεσμία
Για τα Μέλη και τα Τακτικά Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου 
Δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή Γ.Σ. (αίτηση)10/11/2021
Για τα Τακτικά Μέλη με δικαίωμα ψήφου: 
Καταβολή οφειλομένων συνδρομών (μέχρι και το 2021) (τρόποι πληρωμής)10/11/2021
Αποστολή αντιγράφου ανανεωμένης ρ/ε άδειας στο e-mail raag-hq@raag.org 10/11/2021
Δήλωση συμμετοχής μετά ψήφου στη διαδικτυακή Γ.Σ. (αίτηση)10/11/2021
Δήλωση υποψηφιότητας για Πρόεδρος ή Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης (αίτηση)10/11/2021
Δήλωση συμμετοχής στην Εφορευτική Επιτροπή (αίτηση)10/11/2021
Προθεσμία
Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 
Ταχυδρομική αποστολή ψηφοδελτίων προς όλα τα Τακτικά Μέλη18/10/2021
Ανάρτηση των ενημερωτικών αρχείων για τη Γενική Συνέλευση25/10/2021
Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. για την επιβεβαίωση συμμετεχόντων όπως ακολουθεί:12/11/2021
Επιβεβαίωση στους συμμετέχοντες μετά ψήφου12/11/2021
Επιβεβαίωση στο Προεδρείο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής12/11/2021
Παραλαβή ψηφοδελτίων από τον Πρόεδρο Δ.Σ. από το Ποστ Ρεστάντ του Κεντρικού
Ταχυδρομείου Αθηνών.
19/11/2021