Προθεσμίες - Έγγραφα για την Τ.Γ.Σ. - Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή

Διευκρινίσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις του Νοεμβρίου 2021

Την Κυριακή 21/11/2021, στις 10:30 π.μ. (και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 28/11/2021 την ίδια ώρα) θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ.

Την ίδια ημέρα 21/11/2021, στις 2:00 μ.μ. (και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 28/11/2021 την ίδια ώρα) θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των Μελών της Ε.Ε.Ρ.

Όλα τα Μέλη μπορούν να συμμετάσχουν και στις δύο, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη, που είναι ταμιακά ενήμερα και έχουν άδεια σε ισχύ. Για τη διαδικτυακή συμμετοχή τους τα Μέλη θα πρέπει να στείλουν αίτηση για κάθε μία Γ.Σ. ξεχωριστά μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες στις δύο παρακάτω Ανακοινώσεις.

Επισημαίνουμε ότι επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει εκείνη την ημέρα από τη Γενική Συνέλευση η επιλογή του Προέδρου και του Γραμματέα κάθε μιας Γενικής Συνέλευσης και της Εφορευτικής Επιτροπής  και μετά τα Μέλη αυτά να προσέλθουν στα Εντευκτήρια εγκαίρως, όσα Τακτικά Μέλη ενδιαφέρονται να αποτελέσουν τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Γ.Σ. ή τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021. Η σχετική αίτηση και περισσότερες λεπτομέρειες είναι στις παρακάτω Ανακοινώσεις.

Γενικότερα, όλα όσα θέλετε να ρωτήσετε για την Τακτική Γενική Συνέλευση και τη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, όπως τα θέματα προς συζήτηση, η ψηφοφορία, οι προθεσμίες και οι αιτήσεις, περιλαμβάνονται αναλυτικά στις Ανακοινώσεις:

«Διευκρινίσεις για τη Διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ε.Ε.Ρ.» και

«Διευκρινίσεις για τη Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών των Μελών της Ε.Ε.Ρ.»