Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 31/12/2021:

Πρόεδρος: Ι. Τράικος SV1GE

Αντιπρόεδρος: Δανιήλ Φούρλας SV1JCZ

​Γεν. Γραμματέας: Α. Δαρκαδάκη SV1KP

Ταμίας: Α. Χιώνης SV1QVW

Μέλος: Σ. Βανικιώτης, SV1HER

Μέλος: Π. Περρωτής, SV2FWV