Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 31/12/2025:

Πρόεδρος: Μανώλης Δαρκαδάκης SV1IW

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Περρωτής SV1FWV

​Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Κουγιουμτζόγλου SV1IYA

Ταμίας: Νατάσα Δαρκαδάκη SV1KP

Μέλος: Κεφάλας Απόστολος SV1LJJ

Μέλος: Μακρής Ιωάννης SV1AGU

Μέλος: Κώστας Τρανσβαλίδης SV2HPH