Δραστηριότητες Δ.Σ.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε το έτος για το οποίο επιθυμείτε να διαβάσετε τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ρ.