E6AM : Niue Island

E6AM : Niue Island

Ο Stan, LZ1GC θα είναι ενεργός από Niue Island, IOTA OC – 040, με το call E6AM.

Το E6AM θα είναι στον αέρα από 10 έως 27 Οκτωβρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 6m (και στα 60m), σε modes CW, SSB, FT8.

QSL via LZ1GC, LOTW, ClubLog OQRS, QRZ com Logbook.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org