Ε.Ε.Α.Ε.: Η ακτινοβολία σε σταθμούς κεραιών στην Ελλάδα

Ε.Ε.Α.Ε.: Η ακτινοβολία σε σταθμούς κεραιών στην Ελλάδα

Στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 10/3/2023 δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρθρο σχετικά με τυχόν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Το άρθρο αφορά ουσιαστικά επαγγελματικούς σταθμούς εκπομπής κάθε είδους, όμως η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι αρμόδια και για τον έλεγχο ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε 2.381 σταθμούς κεραιών σε όλη την Ελλάδα και διαπιστώθηκαν μόνον τέσσερις περιπτώσεις πιθανών υπερβάσεων των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και αυτό σε θέσεις εκτός αστικού ιστού.

Καθησυχαστικά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), για την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από σταθμούς κεραιών το 2022 στη χώρα μας.

Με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί επιτόπιες μετρήσεις κάθε χρόνο, στο 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, είτε αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Πέρυσι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 2.381 σταθμούς κεραιών σε όλη την Ελλάδα και διαπιστώθηκαν τέσσερις περιπτώσεις πιθανών υπερβάσεων των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σε θέσεις εκτός αστικού ιστού, δηλαδή σε περιοχές που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών».

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ στη διεύθυνση και στη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές ‘e-κεραίες’ (διαθέσιμη σε iOS και Android). Συνολικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα περισσότερων από 21.000 επί τόπου μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχουν γίνει στο περιβάλλον 11.817 σταθμών κεραιών, από το 2008 έως σήμερα.

Ο απολογισμός λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) για το έτος 2022 περιλαμβάνει αναλυτικές μετρήσεις από 500 σταθερούς σταθμούς του ΕΠΗΠ, καθώς και των 10 κινητών σταθμών που λειτουργούν σε δήμους της χώρας.

Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) είναι ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο σταθμών συνεχούς μέτρησης της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διασυνδεδεμένο on-line με τη διαδικτυακή πύλη, όπου προβάλλονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Δια στόματος Ε.Ε.Α.Ε. λοιπόν δεν υπάρχουν επικίνδυνες ακτινοβολίες σταθμών στην Ελλαδα. Και επειδή το άρθρο αναφέρεται σε επαγγελματικούς σταθμούς φανταστείτε πόσο πιο ακiνδυνοι είναι οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί!

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ