Συμμετοχή Ε.Ε.Ρ. στο Field Day 2022

Συμμετοχή Ε.Ε.Ρ. στο Field Day 2022

Οι επιτροπές ΕΚΕΑν και Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Ρ. θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό Field Day 2022, από τις εγκαταστάσεις του Προσκοπικού Κέντρου ΠΥ.ΒΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Σάββατο 3/9/2022 ώρα 16:οο Τοπική έως Κυριακή 4/9/2022 ώρα 16:00 Τοπική.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως χειριστές παρακαλούνται να συμπληρώσουν / αποστείλουν την παρακάτω αίτηση συμμετοχής.

Κανονισμοί Field Day 2022