Έφοροι ΕΚΕΑν

Έφοροι της Επιτροπής Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών

 

Σάκης Εξαρχόπουλος SV1EM (1995– 2008)

Ανδρέας Σαμαλτάνος SV1GFH (2009 – 2010)

Χρήστος Κουγιουμτζόγλου SV1IYA (2011 – 2017)

Παντελής Σόμαλης SV1ΙUC (2018 – 2019)

Γιάννης Γεωργάκης SV1LHM (2020 – 2021)

Δημήτρης Φυτσιλής SV1EBA (2021 – 2022)