Πρόσκληση σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση - 2024

Πρόσκληση σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση – 2024

Μετά τη μη επίτευξη απαρτίας για την διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιανουαρίου 2024, καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Κυριακή στα Εντευκτήριά της στο Περιστέρι, Παύλου Μελά 42, με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ – Απαλλαγή Δ.Σ.
  2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ.
  3. Αναστολή για το 2024 είσπραξης του δικαιώματος εγγραφής
  4. Διαγραφή οφειλών μέχρι και το 2020
  5. Προϋπολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2024
  6. Μετατάξεις μελών.

Σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι έχει απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.30 π.μ. και θα λήξει στις 2.00 μ.μ.

Για τη συμμετοχή μετά ψήφου στη Γενική Συνέλευση τα Τακτικά Μέλη θα πρέπει:

  • να έχουν ισχύουσα Άδεια Λειτουργίας Ρ/Ε σταθμού ή αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης της αδείας,
  • να είναι ταμιακά ενήμερα, δηλαδή να έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του έτους 2024.

Περιστέρι 14/1/2024

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Εμμ. Δαρκαδάκης SV1IW                           Χ. Κουγιουμτζόγλου, SV1IYA