Ενεργοποίηση Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. - Βίλια

Ενεργοποίηση Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. – Βίλια

Οι ομάδες Εκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, υπό τις οδηγίες του διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής αποκατέστησαν τις επικοινωνίες μεταξύ σημείων όπου με άλλα μέσα ήταν αδύνατη.

Οι ενεργοποιήσεις στα Βίλια Αττικής έγιναν σε δύο φάσεις: 1η ενεργοποίηση 16/8 και η 2η ενεργοποίηση 23/8.

Μεταφέρθηκαν μηνύματα και στοιχεία προς τους φορείς της περιφέρειας από τα μέλη μας, όπως ακριβώς έχουν εκπαιδευτεί ως ραδιοερασιτεχνες σε έκτακτη ανάγκη.

Ευχαριστούμε τους φορείς της περιφέρειας Αττικής για την εμπιστοσύνη τους, θα είμαστε πάντα παρόντες με όσα μέσα διαθέτουμε.

SV1LHM Έφορος ΕΚΕΑν Ε.Ε.Ρ.