Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Πρόσκληση σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Μετά την μη επίτευξη απαρτίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19/11/2023, καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, στην εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή, στα εντευκτήρια της Ένωσης επί της οδού Παύλου Μελά 42, Περιστέρι, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής

 Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.30 και θα λήξει στις 14.00.


Προσοχή:

Τα τακτικά μέλη, θα πρέπει να έχουν ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ οπωσδήποτε ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ, αλλιώς ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ. Σε περίπτωση που η άδεια έχει υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή για ανανέωση, θα πρέπει το μέλος να έχει μαζί αντίγραφο της αίτησης. Επιπλέον, τα μέλη θα πρέπει να είναι ΤΑΜΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ, δηλαδή να έχει καταβληθεί και η συνδρομή του 2023.

Τα τακτικά μέλη, που κατοικούν εκτός Αθηνών, έχουν λάβει φάκελο με ψηφοδέλτιο, για να ψηφίσουν ταχυδρομικά. Παρακαλούμε να ακολουθήσουν επακριβώς τις λεπτομερείς οδηγίες, που περιέχονται στην επιστολή.