Επίτιμα Μέλη

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστακτικό, Άρθρο 4, παράγραφος 3

«Επίτιμο Μέλος» δύναται να είναι, προτάσει του Δ.Σ. και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εξέχουσα προσωπικότης ή άτομο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στον ραδιοερασιτεχνισμό ή στον Σύλλογο.

Τα μέχρι σήμερα ανακηρυχθέντα Επίτιμα Μέλη της Ε.Ε.Ρ. είναι τα εξής:

 • SV1AA, Γεώργιος Ζαρίφης (SK)                   (απόφαση Γ.Σ. 1967)
 • SV1AB, Γεώργιος Βερναρδάκης (SK)         (απόφαση Γ.Σ. 1996)
 • SV1AE, Σωκράτης Κουτρουβής (SK)          (απόφαση Γ.Σ. 1996)
 • SV1IQ, Βασίλειος Βιτσαξής (SK)                 (απόφαση Γ.Σ. 1996)
 • SV1KR, Σπυρίδων Παπαγεωργίου (SK)     (απόφαση Γ.Σ. 1996)
 • SV0AA, Charles Jackson (SK)                      (απόφαση Γ.Σ. 1996)
 • SV3CK, Παναγιώτης Βορβίλας (SK)           (απόφαση Γ.Σ. 2003)
 • SV1AN, Ευάγγελος Μουστάκας                   (απόφαση Γ.Σ. 2007)
 • SV1AS, Κυριάκος Καμπουρόπουλος (SK)  (απόφαση Γ.Σ. 2007)
 • SV1HE, Ιωάννης Σταματόπουλος                (απόφαση Γ.Σ. 2007)
 • SV1KU, Γεώργιος Οσίπωφ (SK)                   (απόφαση Γ.Σ. 2014)