Ε.Ρ.Β.Α.Ν. Έναρξη Μαθημάτων για την Απόκτηση Αδείας Ραδιοερασιτέχνη

Ε.Ρ.Β.Α.Ν. Έναρξη Μαθημάτων για την Απόκτηση Αδείας Ραδιοερασιτέχνη