European HF Championship 2021

European HF Championship 2021

Χρόνος διεξαγωγής

Το European HF Championship 2021 διεξάγεται τό Σάββατο 7 Αυγούστου 2021 από 12:00z – έως  23:59z.

Διοργανωτής

SCC

Modes

CW, SSB

Κανονισμοί

European HF Championship 2021 rules