FP/KV1J : Miquelon Island

FP/KV1J : Miquelon Island

Ο Eric, KV1J θα είναι ενεργός ξανά από Miquelon Island, IOTA NA-032, με το call FP/KV1J.

Το FP/KV1J θα είναι στον αέρα από 27 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2023

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 6m σε modes SSB, RTTY, CW, FT8 and FM Sat.

QSL via KV1J, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org