FP/KV1J : Miquelon Island

FP/KV1J : Miquelon Island

Ο KV1J θα είναι ενεργός από Miquelon Island, IOTA NA-032, με το call FP/KV1J.

Το FP/KV1J θα είναι στον αέρα από 28 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 6m σε modes SSB, RTTY, CW, FT8 and FM Sat.

QSL via KV1J, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org