Το Guernsey Amateur Radio Society (GARS) πρόκειται να ενεργοποιήσει το Special Call GB5LIB από 8 Μαϊου έως 14 Μαϊου 2021.

Οι εκπομπές θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες (160Μ-10Μ) και modes. Εφόσον το επιτρέψει η διάδοση θα γίνουν εκπομπές και στα 4/6Μ και επίσης μέσω QO-100.

QSL via LoTW

Πηγή: OPDX