Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση - 2023

Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση – 2024

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιανουαρίου 2024  ημέρα Κυριακή στα Εντευκτήριά της στο Περιστέρι, Παύλου Μελά 42, με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ – Απαλλαγή Δ.Σ.
  2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ.
  3. Αναστολή για το 2024 είσπραξης του δικαιώματος εγγραφής
  4. Διαγραφή οφειλών μέχρι και το 2020
  5. Προϋπολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2024
  6. Μετατάξεις μελών

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10:30 π.μ. και θα λήξει στις 2.:0 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  21 Ιανουαρίου 2024 την ίδια ώρα.

Αιτήσεις μετάταξης σε τακτικό μέλος

Όσα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη ως μέλη της Ε.Ε.Ρ. και επιθυμούν να μεταταγούν σε τακτικά μέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι τις 31/12/2023.

Για τη συμμετοχή μετά ψήφου  στη Γενική Συνέλευση τα Τακτικά Μέλη θα πρέπει

  • να έχουν ισχύουσα Άδεια Λειτουργίας Ρ/Ε σταθμού ή αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης της αδείας,
  • να είναι ταμιακά ενήμερα, δηλαδή να έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του έτους 2024.

Περιστέρι 2/12/2024

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Εμμ. Δαρκαδάκης SV1IW                              Δημ. Ραμαντζάς SV1AMY