Προθεσμίες - Έγγραφα για την Τ.Γ.Σ. - Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή

Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. Μελών – Υπενθύμιση Προθεσμιών

Υπενθυμίζουμε στα τακτικά μέλη ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και αιτήσεων μετάταξης λήγει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021. Συγκεκριμένα:

Αιτήσεις υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι τις 30/9/2021.

Αιτήσεις μετάταξης σε τακτικό μέλος
Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη ως μέλη της Ε.Ε.Ρ. και επιθυμούν να μεταταγούν σε τακτικά μέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση  μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι τις 30/9/2021.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου τα τακτικά μέλη θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να έχουν άδεια λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτημα ανανέωσης της αδείας, ισχύει το αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης.

Επιπλέον, τα τακτικά μέλη, που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου, αλλά και όσα μέλη υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ή αίτηση μετάταξης σε τακτικό μέλος, θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να είναι ταμιακά ενήμερα, δηλαδή να έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του έτους 2021.