H40WA : Temotu Province

H40WA : Temotu Province

Ομάδα ραδιοερασιτεχνών θα είναι ενεργή από Temotu Province, Solomon Islands, IOTA OC – 065, με το call H40WA.

Το H40WA θα είνα στον αέρα από 22 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m σε modes CW, SSB, FT8.

Η ομάδα του H40WA
N7QT, N6PSE, VE7NY, OE1JUN/JH4RHF, DJ9RR, HA0NAR, W7XU, N6XG.

QSL via M0URX, LOTW, OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org