HB0/HB9HBY - Liechtenstein

HB0/HB9HBY – Liechtenstein

Ο Loick, HB9HBY, θα ενεργοποιήσει το διακριτικό κλήσης HB0/HB9HBY από ένα μικρό χωριό με ονομασία Steg από το Liechtenstein.

Το HB0/HB9HBY θα είναι στον αέρα από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 30/17/12μ, σε modes CW, SSB και FT8/FT4.

QSL via EB7DX

Πηγή: qrz.com