HD8FG : Galapagos Islands

HD8FG : Galapagos Islands

Ο Gustavo, HC2FG θα είναι ενεργός από Santa Cruz Island, Galapagos Islands, IOTA SA – 004, με το call HD8FG.

Το HD8FG θα είναι στον αέρα από 4 έως 9 Μαϊου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 6m και σε satellites σε mode FT8.

QSL via HC2FG .

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org