Χρόνος διεξαγωγής

To Helvetia Contest 2021 διεξάγεται από Σάββατο 24 Απριλίου 2021 13:00z – Έως Κυριακή 25 Απριλίου 2021 12:59z.

Διοργανωτής

USKA

Modes

CW, SSB, Digital

Κανονισμοί