HH75RCH : Haiti

12, Δεκ 2022 , ,
HH75RCH : Haiti

HH75RCH : Haiti

Μέλη του Radio Club D’ Haiti θα είναι ενεργά από Port-au-Prince, Haiti IOTA NA-149, με το special call HH75RCH.

Το HH75RCH θα είναι στον αέρα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2023 για το event “the 75th anniversary of Radio Club D’ Haiti”

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF σε διάφορα modes.

QSL via N2OO.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org