Χρόνος διεξαγωγής

To HOLYLAND DX CONTEST 2021 διεξάγεται από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 21:00 – Έως Σάββατο 17 Απριλίου 2021 21:00

Διοργανωτής

IARC

Israel Amateur Radio Club

Κανονισμοί

Πηγή: dxzone