HS400OZ-OZ400HS-SES-AWARD

HS400OZ-OZ400HS-SES-AWARD

Ταϊλανδοι και Δανοί ραδιοερασιτέχνες ενεργοποιούν event με θέμα ” Today – Tomorrow – Together, Denmark & Thailand 1621 – 2021“.

Το event θα είναι στον αέρα από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2021.

Γιά τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν θα εκδίδεται βραβείο όπως παρακάτω:

BRONZE = 30 πόντοι

SILVER = 60 πόντοι

GOLD = 120 πόντοι

Κανονισμοί HS400OZ-OZ400HS-SES-AWARD

Κάθε μία επαφή με το HS400OZ ή το OZ400HS σε κάθε διαφορετική μπάντα και σε κάθε διαφορετικό mode μετρούν ως 10 πόντοι.
Κάθε επαφή με οποιονδήποτε σταθμό από Ταϊλάνδη και από Δανία σε κάθε διαφορετική μπάντα και σε κάθε διαφορετικό mode μετρούν ως 1 πόντος.

Προσοχή: Πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον μία επαφή και με τα δύο Special Event Stations OZ400HS και HS400OZ, καθώς και τουλάχιστον μία επαφή με ένα οποιοδήποτε σταθμό από Ταϊλάνδη και έναν από Δανία.
Παράδειγμα:  Επαφή με HS400OZ στα 20μ CW (10 πόντοι) και με το OZ1FJB στα 20m SSB (1 πόντος) και με το HS1FVI στα 20μ CW (1 πόντος) και με το  OZ400HS στα 40μ CW (10 πόντοι) δίνουν σύνολο 22 πόντους.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org