HV0A – Vatican

28, Μάι 2021
HV0A - Vatican

HV0A – Vatican

Ο σταθμός HV0A θα συμμετάσχει στο CQ World Wide WPX CW contest 2021.

QSL via IK0FVC

Πηγή: qrz.com