IARU

Η Διεθνής Ραδιοερασιτεχνική Ένωση – International Amateur Radio Union IARU

Η IARU είναι η παγκόσμια ομοσπονδία των εθνικών ραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων. Έχει πάνω από 160 μέλη σε όλο τον κόσμο.

http://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/12/World-map.jpg

Οι χώρες-μέλη της IARU σημειώνονται με κίτρινο χρώμα.

Η IARU ιδρύθηκε το 1925 στο Παρίσι ως ο εκπρόσωπος της ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας διεθνώς. Τότε τα «βραχέα κύματα» μόλις άρχιζαν να γίνονται κατανοητά και να τα εκμεταλλεύονται για τις τηλεπικοινωνίες με επίπεδα ισχύος και κεραίες που χρησιμοποιούσαν ιδιώτες από τα σπίτια τους. Αυτοί οι ραδιοερασιτέχνες χρειάζονταν μια οργάνωση να συντονίζει τις ενέργειές τους και να αποτελεί τη φωνή τους στις διεθνείς συνδιασκέψεις.

Ποια είναι η οργάνωση της IARU;

Το ισχύον καταστατικό της IARU έχει υιοθετηθεί το 1984 και τροποποιήθηκε ελαφρά το 1989. Βάσει του καταστατικού υφίστανται τρεις περιφερειακές οργανώσεις, που εκπροσωπούν τις τρεις Περιοχές, οι οποίες έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών – International Telecommunications Union ITU για τον καταμερισμό των συχνοτήτων. Κάθε περιφερειακή οργάνωση («Περιοχή») είναι αυτόνομη και λειτουργεί σύμφωνα με το δικό της καταστατικό.

Η πολιτική και η διοίκηση της IARU ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Administrative Council), που αποτελείται από τους τρεις αξιωματούχους της IARU (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα) και δύο εκπροσώπους από κάθε μία Περιοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατά κανόνα μία φορά το χρόνο, συνήθως σε συνδυασμό με μία περιφερειακή συνδιάσκεψη.

Η Διεθνής Γραμματεία της IARU είναι η Αμερικάνικη Ραδιοερασιτεχνική Οργάνωση – Amateur Radio Relay League ARRL στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση των τριών Περιοχών αποσκοπεί στο να αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές στη δομή της ITU και των αντίστοιχων περιφερειακών οργανώσεων. Οι Περιοχές αποτελούνται από:

 • IARU Περιοχή (Region) 1: Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Βόρεια Ασία
 • IARU Περιοχή (Region) 2: Βόρεια και Νότια Αμερική
 • IARU Περιοχή (Region) 3: Λοιπή Ασία και Ειρηνικός Ωκεανός

Τι κάνει η IARU για τους ραδιοερασιτέχνες;

Η IARU εκπροσωπεί παγκοσμίως τα συμφέροντα της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη σε σχετικές διεθνείς οργανώσεις, τα προωθεί και στοχεύει στην προστασία, ανάπτυξη και επέκταση του εκχωρηθέντος φάσματος.

Από παλιά η IARU έχει κοπιάσει ιδιαίτερα για να παραχωρηθούν σε όλους τους ραδιοερασιτέχνες νέες μπάντες στους 136 kHz, 472 kHz, 5 MHz, 10 MHz, 18 MHz, 24 MHz και 50 MHz καθώς και τοπικά για την Ευρώπη στους 70 MHz. Επίσης η IARU έχει επιτύχει:

 • Στις Περιοχές 1 και 3 την επέκταση της ραδιοερασιτεχνικής μπάντας στους 7 MHz
 • Σημαντική πρόοδο στην εναρμόνιση των ραδιοερασιτεχνικού πτυχίων για την «πλήρη» κατηγορία και τώρα για την εισαγωγική κατηγορία
 • Εκτεταμένη εκπροσώπηση στις Ομάδες Εργασίας της ITU και στις Παγκόσμιες Τηλεπικοινωνιακές Διασκέψεις
 • Επίτευξη αυστηρών προτύπων εκπομπών από συστήματα PLT με σκληρή δουλειά στις διεθνείς Επιτροπές Προτύπων
 • Υποστήριξη για την ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ποια είναι η αλληλεπίδραση της IARU με την ITU και άλλους διεθνούς φορείς;

Η IARU επιδιώκει τη συνεργασία με οργανισμούς που επηρεάζουν την κατανομή φάσματος αλλά και με όσους έχουν συγγενές αντικείμενο με τον ραδιοερασιτεχνισμό.

Η IARU αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (NGO) λόγω της συμβουλευτικής ιδιότητάς της προς άλλους φορείς του ΟΗΕ, π.χ. ITU. H ITU αναγνωρίζει την IARU ως διεθνή οργάνωση (CV/άρθρο 19, αρ, 231)

Η IARU συνεργάζεται με την ITU σχεδόν ένα αιώνα και είναι Μέλος στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών (ITU-R) συνεισφέροντας πολύ στην εργασία του ITU-R (Regulatory), που επηρεάζει άμεσα το ραδιοερασιτεχνικό φάσμα. Επίσης είναι Μέλος στον Τομέα Ανάπτυξης ITU-D (Development), που αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και την επικοινωνία έκτακτης ανάγκης.

Η IARU συνεργάζεται στενά με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως μεταξύ άλλων το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε., των Τηλεπικοινωνιακών Ενώσεων Αφρικής, Ασίας και Καραϊβικής, την CEPT – Conference of European Postal and Telecommunications Administrations κλπ. Επίσης είναι συνεργαζόμενος εταίρος της International Special Committee on Radio Interference CISPR, που καθορίζει παγκοσμίως τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που επηρεάζουν τις τηλεπικοινωνίες, και πλήρες μέλος του European Telecommunications Standardization Institute ETSI.

Ποια είναι η οργανωτική δομή της IARU και πώς τοποθετούνται οι αξιωματούχοι της;

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Administrative Council – AC) διοικεί την IARU διεθνώς. Εκπρόσωποι από κάθε Περιοχή προτείνουν υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της IARU, με πενταετή θητεία.

Οι αξιωματούχοι της Εκτελεστικής Επιτροπής (Executive Committee – EC) τοποθετούνται για τριετή θητεία μετά από ψηφοφορία μεταξύ των εκπροσώπων των Ενώσεων μελών κατά τη διάρκεια της ανά τριετία πραγματοποιούμενης Γενικής Συνέλευσης.

Στην Περιοχή 1 λειτουργούν αρκετές Επιτροπές και συντονιστές με διάφορα καθήκοντα.

Ποια είναι τα τρέχοντα θέματα, με τα οποία ασχολείται τώρα η Περιοχή 1 της IARU;

 • Προώθηση των απαιτήσεων του φάσματος
 • Εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη σε κανονιστικές Επιτροπές
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με σχετικές υπηρεσίες μέσα στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς
 • Ενίσχυση των δραστηριοτήτων για νέους και η ίδρυση Επιτροπών Νέων σε όλες τις Ενώσεις μέλη
 • Ενεργή αναζήτηση τρόπων για την προσέλκυση νέων στον ραδιοερασιτεχνισμό
 • Ενίσχυση της συνεργασίας, της ενασχόλησης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της IARU και των Ενώσεων μελών.
 • Ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες
 • Βελτίωση της παροχής ενημέρωσης για θέματα της IARU μέσω του διαδικτύου
 • Βελτίωση της προσβασιμότητας των Ενώσεων μελών και των ραδιοερασιτεχνών με την IARU

Ποιες είναι οι άλλες δραστηριότητες της Περιοχής 1 της IARU για την ενίσχυση και ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού

 • Διοργάνωση και προώθηση πολλών διαγωνισμών (contest) στα HF, VHF, UHF, SHF και παραπάνω.
 • Διοργάνωση πρωταθλημάτων Amateur Radio Direction Finding – ARDF, που έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας καλός τρόπος για την προσέλκυση νέων στον ραδιοερασιτεχνισμό.
 • Διοργάνωση πρωταθλημάτων High Speed Telegraphy
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη και προώθηση συναίνεσης μεταξύ των εθνικών Ενώσεων μελών σε θέματα όπως το band plan, η βέλτιστη χρήση του ραδιοερασιτεχνικού φάσματος, πρότυπα για επαναλήπτες και για ραδιοερασιτεχνικές πιστοποιήσεις
 • Διαδραμάτιση ενεργού ρόλου στις Επιτροπές Προτύπων για θέματα όπως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
 • Προώθηση της ανάπτυξης του ραδιοερασιτεχνισμού σε χώρες της Αφρικής, πραγματοποιώντας χορηγίες για ραδιοφάρους για τη μελέτη της διάδοσης, διοργανώνοντας μία υπηρεσία παρακολούθησης και επιτήρησης των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων από παράνομους εισβολείς και διαβεβαιώνοντας ότι η αξία του ραδιοερασιτεχνισμού για την επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται.
 • Προώθηση πρακτικών για τον ορθό χειρισμό του ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού μέσω ενός κώδικα δεοντολογίας.

Ποια είναι η IARU;

Περισσότερες πληροφορίες στο link https://www.iaru-r1.org/

Οι εθνικές Ενώσεις – μέλη της IARU στο link https://www.iaru.org/reference/member-societies/

Τα QSL Bureau των μελών της IARU στο link https://www.iaru.org/reference/qsl-bureau-2/