Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Απριλίου 2021 διεξάγεται το IG-RY World Wide RTTY Contest 2021

Κανονισμοί του IG-RY World Wide RTTY Contest 2021

Καλή επιτυχία