Από τις 12 Απριλίου 2021 00:01z έως τις 25 Απριλίου 2021 21:00z διοργανώνεται το international radio marathon “60 Space Years!” από το MILLER-DX-CLUB.

Διατίθενται αρκετά βραβεία βάσει των επιβεβαιωμένων επαφών.

Ακολουθούν οι κανονισμοί του international radio marathon “60 Space Years!”

Regulations on the international radio marathon “60 Space Years!”

Paying tribute to the memory of the first conqueror of space Yuri Gagarin, the club of lovers of long-distance radio communication “MILLER-DX-CLUB” holds a radio marathon within the framework of cultural events.

Start: April 12, 2021 at 00.00 UTC

Completion: April 25, 2021 at 21.00 UTC

Special callsigns will sound on all amateur bands by all modes of radiation – RA60YG, RC60YG, RD60YG, RG60YG, RJ60YG, RK60YG, RL60YG, RM60YG, RO60YG, RQ60YG, RT60YG, RU60YG, RV60YG, RWG60YTC, RX60 , R60YAG, RN61YG from all Federal Districts of Russia, as well as K1S – USA Radio communications during the project days with the R60MCC ATP in Korolev , Moscow Region, Mission Control Center, are credited to the Star Patrol diploma.

For the first time, a new member of our club, cosmonaut Alexander Volkov – U4MIR will take an active part in the project .

QSL MGR for all special callsigns is – RQ7L

We invite all radio amateurs to take an active part in this event.

During the period of the radio marathon, for QSO / SWL with special radio stations and members of “Miller-DX-Club”, you can fulfill the conditions for obtaining diplomas, pennants, plaques of the international level.

Diploma program dedicated to the 60th anniversary of the first flight

man into space – Yu.A. Gagarina

To receive diplomas, you need to score the following number of points ( 1 QSO – 3 points )

“60 Space Years!” 60 points (60 years since the first manned flight into space)
“The first cosmonaut of the Earth!” 87 points (87th anniversary of the birth of Yuri Gagarin)

To receive a commemorative pennant “60 Space Years!” you need to score 30 points .

For radio amateurs from countries AF, AS, OC, NA, SA, AN (excluding Russia and CIS countries), as well as radio amateurs from the Far East (UA0C, UA0D, UA0F, UA0I, UA0J, UA0I, UA0K, UA0L, UA0Q, UA0U , UA0X, UA0Z) points are doubled.

QSO / SWL with SPS and Miller-DX-Club members are counted on different HF & VHF bands, and on one, different modes of radiation: CW, SSB, DIGI (all digital modes)

Diplomas are electronic and are issued automatically on the website https://hamlog.online/club/mdxc

Observers apply for E-mail: RW6LZ@ya.ru

To receive plaques, you need to score the following number of points ( 1 QSO – 3 points )

“60 – Space Years” PLAQUE: 60 points

A prerequisite for the implementation of this plaque is the establishment of radio communications

with ATP or M-DX-C member operators from at least four FDs of Russia.

“Yuri Gagarin – the first in space” PLAQUE: 87 points

March 9, 2021 – 87 years since the birth of Yuri Alekseevich Gagarin.

A prerequisite for the implementation of this plaque is the establishment of radio communication

with RA60YG – (Headquarters “M-DX-C”).

To receive a U4MIR plaque, you need to make a QSO / SWL with this radio station on two bands.

To receive a plaque “60 Years of First Manned Space Flights”, you need to make a QSO / SWL with the K1 S radio station and 10 different SPS from Russia working in this project.


For radio amateurs from countries AF, AS, OC, NA, SA, AN (except for Russia and the CIS countries) the points are doubled.

For radio amateurs working on VHF (144 MHZ and above), to receive a plaque, you need to make 1 (one) QSO with a memorial radio station. QSO / SWL with ATP and operators-members of the M-DX-C club are counted on different HF & VHF bands, and on one, different modes of radiation: CW, SSB, DIGI (all digital modes).

Please send applications and questions to RQ7L by E-mail: RW6LZ@ya.ru

ATP operators must make at least 500 QSOs to receive diplomas, pennants and plaques

Activators need to make 250 QSOs to receive diplomas, pennants and plaques

Rewarding

According to the results of the radio marathon, the three ATPs with the best results will be awarded valuable prizes.

Winners among nonresident radio amateurs (European and Asian parts of Russia) will be awarded valuable prizes.

Three best operators-members of the M-DX-C club according to the results of the radio marathon will also be awarded with valuable prizes.

The 10 best radio amateurs according to the TOP-10 table of the HAMLOG.RU portal will be awarded with MILLER-DX-CLUB diplomas in electronic format.

List of SPS that will operate from the Federal Districts of Russia

1. Northwestern Federal District – RV60YG, RW60YG, R60YAG

2. Central FD – RC60YG, RU60YG, R60CTC, R60MCC

3. Volga Federal District – RT60YG

4. Southern FD – RA60YG, RD60YG, RG60YG, RJ60YG, RO60YG, RN61YG

5. North Caucasian Federal District – RK60YG

6. Ural Federal District – RL60YG, RM60YG, RY60YG

7. Siberian Federal District – RQ60YG

8. Far Eastern FD – RX60YG, RZ55YG

Note: Activators should upload their QSOs to HAMLOG.RU at least once a day