J68HZ : Saint Lucia Island

J68HZ : Saint Lucia Island

Ο William K9HZ, θα είναι ενεργός από Saint Lucia Island, IOTA NA – 108, με το call J68HZ.

Το J68HZ θα είναι στον αέρα από 4 έως 24 Ιουνίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m σε modes CW, SSB, RTTY, FT8, FT4.

QSL via QSL via K9HZ direct, LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org